Ota yhteyttä!

Katajanokan Kasino

Referenssi

Katajanokan Kasinon julkisivuremontti on hyvä esimerkki siitä, miten suuri rooli hankesuunnittelulla on vaativissa korjausrakentamiskohteissa. Ja silloin, kun käsissä on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä arvokohde, laaja osaaminen korostuu entisestään.


Talokeskus vastasi vuonna 2019 valmistuneen Katajanokan Kasinon julkisivusaneerauksen sekä talotekniikan korjaustöiden hanke- ja toteutussuunnittelusta. Ainutlaatuinen projekti sujui hienosti ja toi esiin perusteellisten selvitystöiden ja eri toteutustapojen tuntemuksen tärkeyden. Oman lisänsä työhön toi se, että Kasino on asemakaavassa suojeltu sr-1-merkinnällä. Kohde on kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokas ja merkittävä kokonaisuus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista tyyliä.

Kuntotutkimuksella suunta suunnittelulle

Katajanokan Kasinon suuri peruskorjaus toteutettiin jo 60- ja 70-lukujen vaihteessa. Seuraava mittava korjaus tehtiin 1996–1999, jolloin rakennus palautettiin ulkoarkkitehtuuriltaan 1910-luvun väreihin ja sisustusten tyylisuuntiin. Kun Talokeskuksessa lähdettiin suunnittelemaan viimeisintä julkisivusaneerausta, piti suojellun rakennuksen eri vaiheet selvittää tarkasti ja tehdä lisäksi ulkovaipan kuntotutkimus.

Talokeskuksen tekemät alkuselvitystyöt antoivat hyvät raamit projektille ja niiden jälkeen tehdyn suunnitelman mukaisesti kasinon julkisivurappaukset poistettiin kokonaisuudessaan ja uusittiin kolmikerrosrappauksena 50 vuoden käyttöikätavoitteella. Lisäksi rakennuksen julkisivujen profiloinnit, koristeet, räystäät, sokkelit ja parvekkeet uusittiin rappauksen uusimisen yhteydessä täysin alkuperäisen kaltaisiksi. Ulkovärimääritykset toteutettiin väritutkimuksien ja kaupunginmuseon arkistosta saatavan aineiston perusteella. Piha- ja julkisivuvalaistuksen suunnittelussa taas kunnioitettiin vaatimusta harmonisesta kokonaisuudesta, joka sopii rakennuksen ominaispiirteisiin ja arkkitehtuuriin sekä ympäröivään kaupunkikuvaan.

Talokeskuksen palvelumalli toimi

Vaikka projektin lähtötiedot todettiin varsin puutteellisiksi, Talokeskus sai kiitosta hanke- ja toteutussuunnittelun hyvästä hallinnasta. Talokeskuksen joustava palvelumalli huomioi myös rakennuksessa toimivan ravintolan tarpeet eri tutkimusten aikana. Lisäselvityksiä sekä kartoituksia pyrittiin tekemään pääsääntöisesti vain ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella. Lisäksi tilaaja kehui Talokeskuksen suunnittelijoiden nopeutta ja selkeitä esityksiä, joiden pohjalta hankeryhmä pystyi tekemään ripeästi tarvittavia päätökset asioiden etenemiseksi.

Kasino-projekti vahvistikin hienosti sen tosiasian, että hankesuunnittelu on kaikissa korjaushankkeissa se tärkein vaihe. Kun vielä lähtötilanne rakenteiden osalta tutkittiin perusteellisesti, pystyttiin vastaamaan Katajanokan Upseerikerho ry:n haluun säilyttää ja ylläpitää kasinorakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja sekä vaalia upseeriperinteitä.

 


 

Historiaa joka kannatti saneerata

Alkuperäisen Kasinorakennuksen piirtäjänä pidetään A. Nybergiä (1877–1952). Myös rakennuksen valmistumisajankohta on hieman epäselvä, mutta se valmistui venäläiselle upseeristolle todennäköisesti vuonna 1913.

Heti valmistuttuaan upseerikasinolla vietettiin loisteliaita ja huomiota herättäviä juhlia aitoon venäläiseen tapaan. Maaliskuussa 1917 Venäjällä puhkesi vallankumous ja Helsinkiin sijoitetut venäläiset matruusit ottivat upseerikerhon haltuunsa. Heidän toiminnastaan Kasinolla on vain niukasti tietoa. Venäläisten upseerien teloituksia ei talossa tiettävästi tapahtunut, vaikka kaupungissa muuten surmattiin ainakin 38 meriupseeria. Kuuluisin Kasinon lähistöltä löydetyistä uhreista lienee Itämeren laivaston komentaja, vara-amiraali Niepen, joka teloitettiin ampumalla 4.3.1917.

Tammikuussa 1918 punakaartilaiset valtasivat talon, mutta menettivät sen heti huhtikuussa saksalaisille. Saksalaisten upseerien elämä jäi sekin kovin lyhyeksi Kasinolla, sillä Saksan keisarikunnan upseerit poistuivat maasta joulukuussa 1918.

Suomen upseeriston käyttöön Kasino siirtyi 1919. Eri maanpuolustusjärjestöt ovat siitä lähtien käyttäneet talon tiloja säännöllisesti omiin tapahtumiinsa.Viimeisimmät julkaisut