Ota yhteyttä!

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu

Nikkarinkruunu allekirjoitti urakkasopimuksen Killan peruskorjauksesta

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on allekirjoittanut Keravan Killan peruskorjausta koskevan urakkasopimuksen Saneerauskolmio Oy:n kanssa. Urakkasopimus eli Killan II-vaiheen peruskorjaushanke on Nikkarinkruunun 30-vuotisen toimintahistorian suurin peruskorjaushanke, joka käsittää yhteensä neljä asuinkiinteistöä, joissa on 137 asuntoa.

”Nikkarinkruunu ja Keravan kaupunki omistajana haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä Keravan Killan aluetta”, linjaa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä.

Lohi-julkisivut-väritettyVäritetty julkisivupiirros: Kankurinpolku 9, 04200 KERAVA

Taustaa peruskorjaushankkeelle

Keravan Kilta on 1970-luvulla rakentunut lähiö, joka sijaitsee noin 1,5 km Keravan keskustasta. Alueen rakennuskanta on pääosin kerrostaloja. Alueella on 21 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä, joista Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu omistaa seitsemän.

Nikkarinkruunun yhdessä kiinteistössä on jo parhaillaan käynnissä vastaavanlainen peruskorjaus. Vaihe I koskee Nahkurinkatu 28 -kiinteistöä, jonka odotetaan valmistuvan marraskuussa 2022. Tämän jatkoksi on vuodenvaihteessa käynnistymässä aluksi kahden kiinteistön peruskorjaus ja myöhemmin alkuvuodesta 2024 jatkoksi kahden kiinteistön peruskorjaukset. Killan II vaiheen projektialue on rajattu neljään kiinteistöön, jotka muodostavat yhteisen korttelin; Nahkurinpolku 2, 3 ja 5 sekä Kankurinpolku 9. Näissä kiinteistöissä on yhteensä 137 asuntoa (peruskorjauksen jälkeen 139 asuntoa). Kiinteistöjen osoitteissa Kankurinpolku 17 ja Nahkurinkatu 22 osalta ei ole tehty vielä päätöksiä jatkon osalta.

Peruskorjauksen tarkoitus on pidentää talojen käyttöikää. Kiinteistöt ja asunnot eivät nykykuntoisina vastaa nykypäivän vaatimustasoa ja vuokralaisten tarpeita. ”Killan II vaihe on osa Killan alueen kehittämishanketta ja toiveena on koko Killan alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Nikkarinkruunun hankkeet vaikuttavat koko alueeseen positiivisesti ja tuovat arvonnousua myös muihin kiinteistöihin”, visioi Lahdenperä.

Peruskorjauksen tarve on akuutti, sillä Killan kerrostalojen asunnot ovat huonokuntoisia ja vanhoja, joka vaikeuttaa ja on merkittävästi jo hidastanut asuntojen vuokrausta. Peruskorjauksen jälkeen edellytykset ja mahdollisuudet vuokra-asuntojen vuokraukselle paranevat merkittävästi. Peruskorjauksen käynnistämiseksi ja vuokrauksen edellytysten parantamiseksi Killan II vaiheen peruskorjaus nyt allekirjoitetun urakkasopimuksen mukaan alkaa vuodenvaihteessa.

 

Kuva kiinteistöstä 1 Kuva kiinteistöstä ennen peruskorjausta

Killan II vaiheen peruskorjaustarpeet

Killan II vaiheen asunnot ovat vanhoja ja siksi kiinteistöissä suoritetaan seuraavia peruskorjaustarpeita:

 • Keittiöiden ja kylpyhuoneiden uusiminen

 • Kaikkien asuintilojen pintarakenteiden ja kiintokalusteiden uusiminen

 • Vesi- ja viemärijärjestelmien uusiminen, huoneistokohtainen vesimittarointi

 • Huoneistotyyppien muutokset esim. 80 m2, 3h+k > tpk+3mh -> tehokkaammat pohjat

 • Sähköjärjestelmien uusiminen

 • Ovipuhelinjärjestelmän ja kameravalvonnan lisäys, lukitus

 • Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen pääosin

 • Kaukolämpöjärjestelmän muuttaminen maalämpöön

 • Rakennusautomaation uusiminen

 • Yhteistilojen kunnostaminen, erillinen kerhorakennus asukkaiden yhteiskäyttöön

 • Kerhohuoneiden muuttaminen asunnoiksi tai etätyön mahdollistaviksi työskentelytiloiksi

 • Piha-alueen kunnostaminen ja uudelleen järjestelyt

 • Nostopaikkojen lisäys piha-alueelle

 

Projektinjohto ja suunnittelu Talokeskukselta

Nikkarinkruunun Killan alueen vaihe 1:n ja 2:n kerrostalojen suunnittelu on Talokeskuksen osaavissa käsissä: pääsuunnittelu: Marjo Viita, arkkitehtisuunnittelu: Jouni Piironen, rakennesuunnittelu: Jari Keski-Marttunen, LVI-suunnittelu: Timo Torvinen, sähkösuunnittelu: Joni Viljander ja automaatiosuunnittelu: Riku Syrjäläinen. Koko projektia johtaa Timo Laitinen Talokeskukselta.

 

Sopimusta allekirjoittamassa Sopimusta olivat allekirjoittamassa Toni Ahlfors (vas.) ja Ilkka Lahdenperä (keskellä vas.) Nikkarinkruunusta, Timo Laitinen (keskellä oik.) Suomen Talokeskuksesta ja Timo Kauria (oik.) Saneerauskolmiosta.

Koko hankkeen kustannusarvio

Neljän asuinkiinteistön urakkasopimus eli Killan II vaiheen peruskorjaushanke on Nikkarinkruunun 30-vuotisen toimintahistorian suurin peruskorjaushanke, jonka kokonaiskustannusarvio on lähes 18 miljoonaa euroa. Peruskorjaus käsittää aiemmin mainittujen neljän kiinteistön täydellisen peruskorjauksen sisältäen edellä esitetyt korjaustarpeet. Kiinteistöille rakennetaan myös yhteinen ja uusi kerhorakennustila, joka vastaa nykyajan tarpeita (kts havainnekuva). Yhteinen kerhorakennus lisää yhteishenkeä ja parantaa alueen asumisviihtyvyyttä ja sitä voidaan käyttää asukkaiden juhlatilana. Kerhotilaa on mahdollista vuokrata myös alueen muille asukkaille.

Rakentamisen materiaalikustannukset ovat nousseet todella merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Covid-19, Ukrainan tilanne yms. ovat vaikuttaneet materiaalikustannusten nousuihin ja ei ole tiedossa mihin suuntaan kustannukset tulevaisuudessa muuttuvat. ”Allekirjoitettu urakkasopimus on kohtuullinen ja vastaavan hintatason tarjousta emme usko saavamme lähitulevaisuudessa. Myös siirtyminen kaukolämmöstä maalämpöön alentaa kiinteistön kustannustasoa”, toteaa Nikkarinkruunun toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä.

Mikäli rakennukset olisi purettu ja rakennettaisiin uusia vastaavia tilalle olisivat kustannukset purkuineen olleet noin 3.700-4.000 € / m2, eli yhteensä 29-31,5 M €. Tämä olisi ollut noin 11-13,5 M € kalliimpaa kuin nyt toteutettava peruskorjaus, jolla asunnot ja kiinteistö peruskorjataan nyt lähes uudenveroisiksi.

 

Ahven-julkisivut-väritettyVäritetty julkisivupiirros: Nahkurinpolku 3, 04200 KERAVA

 

Nikkarinkruunun päämäärät Killan peruskorjaukseen

Nikkarinkruunun strategia on huolehtia kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä. Päämäärä kiinteistöille on pidempi käyttöikä laadukkaalla peruskorjauksella. 

Killan peruskorjauksen tavoitteita

 • vastata asumisen ajankohtaisiin haasteisiin ja asumistottumusten muuttuneisiin tarpeisiin sekä kysyntään

 • luoda asumista ja asumisrakentamista kehittäviä hyödyttäviä uusia ideoita

 • vanhan asuntokannan kehittäminen ja nykyaikaistaminen

 • energiatehokkuuden parantaminen

 • ekologisuuden hyödyntäminen ympäristötekniikan ratkaisuissa

 • aikaansaada vaikutuksia asumiskustannuksiin

 • laadukas ja nykyaikainen korjausarkkitehtuuri

Killan uudistusohjelma on tavoitteellinen. Nikkarinkruunun tavoitteena on parantaa alueen viihtyisyyttä, arvostusta ja mainetta sekä luoda hyvää asuinympäristöä ja parantaa asukkaiden elinoloja Keravalla. Taloudellisesta näkökulmasta katsoen lopputuloksena pyritään myös nostamaan kiinteistöjen rahallista arvoa, joka myös hyödyttää Nikkarinkruunun omistamaa Keravan kaupunkia.

 

Viimeisimmät julkaisut