Tietosuoja

Ota yhteyttä!

TIETOSUOJASELOSTE

Vastuullisena toimijana haluamme käsitellä henkilötietoja asianmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla yksityisyyttä kunnioittaen. Käsittelemme henkilötietoja aina vain soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 
Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa siitä, kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi sekä miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi.
 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Talokeskus Oy (y-tunnus: 2581730-8)
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
029 193 1900
 

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu kattamaan asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme (mm. toimittajat ja alihankkijat), sidosryhmien, verkkosivulla vierailevien henkilöiden sekä työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot. Rekisteröidyt ovat siten asiakkaitamme, toimittajiamme, alihankkijoitamme tai näiden tahojen edustajia tai yhteyshenkilöitä. Lisäksi rekisteröityjä ovat sidosryhmiemme edustajat, eli potentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat ja muut yhteistyötahot ja/tai näiden edustajia/yhteyshenkilöitä. Tämä tietosuojaseloste koskee myös verkkosivuillamme kävijöitä sekä työnhakijoita.
 
Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluvat (tapauksesta riippuen) henkilön yhteys- ja yksilöintitiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tilinumero, työnantaja/työtehtävä, työhistoria, koulutus, kielitaito/kieli sekä muut mahdolliset tiedot, joita toimitat meille yhteydenottojen tai palautekyselyjen yhteydessä. Tiedot saadaan pääasiassa suoraan sinulta. Joissakin tapauksissa voi olla, että olemme ostaneet markkinointitietoja kolmansilta tahoilta.
 

3. Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita käytetään verkkosivuillamme käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Verkkosivuston toiminta edellyttää tiettyjen pakollisten evästeiden käyttöä. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Kaikkien muiden evästeiden käyttö tapahtuu ainoastaan suostumuksellasi. Lisätietoa verkkosivustomme käyttämistä evästeistä saa, ja omia evästeasetuksia voi hallita klikkaamalla tästä. Huomioithan, että jotkin verkkosivuston osat eivät välttämättä toimi oikein, jos evästeiden käyttöä on rajoitettu.

Välttämättömien evästeiden kautta keräämme tiedon siitä, saako käyttäjää seurata vai ei, IP-osoitteen, sijaintitiedot sekä laite- ja selaintietoja. Mikäli hyväksyt myös muiden evästeiden käytön, kerätään analytiikkadataa, eli tietoja ja tilastoja siitä miten verkkosivustoamme käytetään. Tässä yhteydessä voidaan kerätä esim. seuraavia tietoja: onko kyse uudesta käyttäjästä vai palaavasta käyttäjästä, verkkosivustovierailun kesto ja liikkeet/klikkaukset verkkosivustollamme sekä demografisia tietoja.

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakas-, yhteistyökumppani- ja sidosryhmätietoja käytetään ko. suhteen hoitamiseksi, liiketoimintamme toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiviestinnän toteuttamiseksi. Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsitellään verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi, sivuston kehittämiseksi sekä markkinointi- ja liiketoiminnankehittämistarkoituksiin. Uutiskirjeiden- ja markkinointikirjeiden tilaajien tietoja käytetään uutiskirjeen- ja markkinointikirjeen toimittamiseksi ja markkinointitarkoituksiin. Työnhakijoiden tietoja käytetään rekrytointiprosessien toteuttamiseksi ja rekrytointipäätösten tekemistä varten.
 
Käsittelyn perusteena on oikeutettujen etujemme toteuttaminen, joka tässä tapauksessa on liiketoimintamme toteuttaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen (mm. asiakas-, toimittaja-, yhteistyösuhteiden ylläpito, verkkosivuston tarjoaminen ja markkinointi). Muiden kuin välttämättömien evästeiden kohdalla, työnhakijatietojen sekä uutiskirjeen osalta käsittely perustuu suostumukseesi. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpidolliset velvoitteet ja verotus).
 

Kun käsittely perustuu suostumukseen ja et halua antaa suostumustasi, emme välttämättä kykene tarjoamaan verkkosivujen toimintaa täysin saumattomasti ja parhaimmalla tavalla sinulle. Uutiskirjeen- ja markkinointikirjeen tapauksessa suostumuksen antamisesta kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että emme voi lähettää sinulle ko. uutiskirjettä tai markkinointikirjettä. Työnhakijatietojen osalta suostumuksen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että meillä ei ole sinusta kaikkea tarvittavaa tietoa rekrytointiprosessin toteuttamiseksi.

         5. Tietojen luovuttaminen

Emme lähtökohtaisesti jaa henkilötietojasi muille ulkopuolisille tahoille kuin käyttämillemme alihankkijoille/palveluntarjoajille. Vastaamme alihankkijoidemme toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että alihankkijat käsittelevät henkilötietoja vain ohjeistamallamme tavalla ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille kolmansille tahoille ainoastaan, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää tai se on tarpeen oikeudellisten vaateiden hoitamiseksi ja etujemme turvaamiseksi.
 
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli olemme osapuolena yritysjärjestelyssä (kuten liiketoimintakaupassa tai sulautumisessa). Huolehdimme näissäkin tilanteissa siitä, että henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina.
 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle lainsäädännön mukaisesti ja sen rajoissa. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme kaikista lainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että henkilötietojen suojan taso on riittävä myös siellä, mihin henkilötiedot siirretään.

6. Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään vain sen ajan, kun tietoja tarvitaan edellä selostettuihin tarkoituksiin tai kun meillä on velvollisuus säilyttää tietoja lainsäädännön mukaan. Säilytysaika riippuu siten kyseessä olevasta henkilötiedosta. Voimme säilyttää henkilötietoja pidempiä aikoja siinä määrin, kun se on tarpeen oikeusvaateisiin vastaamiseksi ja puolustautumiseksi.

7. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet 

Käyttämämme tekniset tietoturvaratkaisut ovat alalla yleisesti hyväksyttyjä ja seuraamme niiden ajantasaisuutta säännöllisesti. Tietoturvaratkaisuihin sisältyy esimerkiksi asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot, palomuurit sekä varmuuskopiointi, jolla varmistetaan tietojen eheys, oikeellisuus ja säilyminen.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillämme ja alihankkijoidemme työntekijöillä, joille työnkuvansa puolesta kuuluu ko. henkilötietojen käsittely. Toimitiloissamme on myös kulunvalvonta ja tietojärjestelmiemme käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytä kopio henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten tietojen korjaamista sekä tietyin edellytyksen henkilötietojesi poistamista. Lisäksi voit tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Joissakin tapauksissa sinulla on lisäksi oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä, jolloin sinulla on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja voit pyytää, että ko. tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Lisäksi sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen.
 
Mikäli haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit olla yhteydessä meihin käyttämällä yllä kohdassa 1 annettuja yhteystietoja.
 
Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu, voit jättää valituksen valvontaviranomaiselle (lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi).

Rekisterinpitäjä

Talokeskus Yhtiöt Oy, Suomen Talokeskus Oy

Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
029 193 1900
tarjoukset@talokeskus.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja
Mannerheimintie 113
00280
Helsinki
029 193 1900
etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!