Ota yhteyttä!

Pölynhallinta on osa laadukasta rakentamista

Artikkeli, Talokeskus, Pölynmittaus

Puhtaan sisäilman varmistaminen uudis- ja korjausrakennuskohteissa on sekä tärkeää että helposti todennettavissa. Pintapölynmittaus pitäisi Talokeskuksen Paul Järvisen mukaan kuulua automaattisesti jokaisen projektin puhtaudenhallintasuunnitelmaan.

 

Työtä puhtaan sisäilman puolesta

Sisäilman laatuun ja puhtauteen kiinnitetään nykyään enemmän huomioita kuin muutamia vuosia sitten. Talokeskuksen projektipäällikkö Paul Järvinen on tyytyväinen suuntaukseen, jota rakennuttajat ja urakoitsijat edistävät omalla esimerkillään.
– Monet julkiset ja suuret rakennuskohteet ovat P1-luokiteltuja, joten niissä puhtauden- ja pölynhallintaan pitää jo asetusten mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Pienemmissä hankkeissa ei vielä välttämättä toimita näin. Esimerkiksi taloyhtiöissä ei olla uudis- ja korjausrakentamisen aikaisen ja jälkeisen puhtauden varmistamisessa vielä riittävällä tasolla.

Pintapölynmittaus tarjoaa helppoa varmuutta

Pintapölynmittauksella on helppo varmistaa rakennuskohteen puhtaus. Mittauksessa otetaan geeliteipeillä näytteet määritellyiltä pinnoilta, minkä jälkeen mittalaite tulkitsee teipeistä pölyarvot.

– Pintapölynmittauksella voidaan todentaa esimerkiksi rakennuskohteiden ilmanvaihtolaitteistojen pölyttömyys. Lisäksi mittauksessa näytteitä otetaan lattioilta, seinistä, kiintokalusteista, ikkunapenkeistä sekä niiltä pinnoilta, jotka aiotaan peittää tai koteloida. Oleellista onkin, että mittaus tehdään ennen kuin alakattoja ummistetaan tai ilmanvaihtolaitteet koekäytetään. Silloin vältytään turhalta työltä ja saadaan luotettavat mittaustulokset.

Talokeskus_polynmittauspalvelu_puhtaanilman puolesta-

 

Raportti paljastaa suojauksen ja siivouksen laadun

Paul Järvinen tekee valvojan tehtäviensä lisäksi erilaisten uudis- ja korjausrakennuskohteiden kosteuden-, pölyn- ja puhtaudenhallinnan koordinointia.

– Näissä tehtävissä on kyllä huomannut, että jokainen työvaihe pitää hoitaa huolellisesti, jotta puhtaudelle asetetut tavoitteet saavutetaan ilman jatkotoimenpiteitä. Pintapölynmittauksella on helppo todentaa siivouksen laatu tai esimerkiksi se, onko ilmanvaihtolaitteistojen osat tulpattu ja varastoitu asianmukaisesti. Jos kohteessa on oltu huolimattomia, se näkyy pölynmittauksessa ja aiheuttaa jollekin taholle ylimääräistä työtä.

Talokeskus_polynmittauspalvelu_puhtaanilman puolesta-2

Mitä jos pölyarvot ylittävät ohjearvot?

Kaikissa kohteissa pölynhallinnassa ei aina onnistuta. Jos kyse on heikosta siivouksesta, asia on helppo korjata. Jos taas ongelma on peräisin IV-laitteistosta, tarvitaan usein tarkempia tutkimuksia.

– Kun me Talokeskuksella teemme pintapölynmittauksia, perehdymme aina kohteen pohja- ja IV-piirustuksiin sekä rakenteisiin osana pölynmittaussuunnitelman tekoa. Jos mittausarvot jostain syystä vaativat jatkotoimenpiteitä tai esimerkiksi IV-laitteiston tarkempaa tutkimusta, tunnemme jo kohteen. Sen ansiosta osaamme ehdottaa nopeasti korjaavia toimenpiteitä tai suunnitella mahdollisesti tarvittavan IV-putkiston nuohouksen ja puhdistuksen. Tärkeintä on, ettei kohteen valmistuminen veny ja tilojen tuleville käyttäjille voidaan varmistaa puhdas sisäilma.

Lue lisää Talokeskuksen pintapölynmittauspalvelusta >