Ota yhteyttä!

Korjataan rakennuksen alkuperäistä henkeä vaalien

Jokaisella talolla on ollut alkuperäinen suunnittelija, jolla on ollut tietty ajatus rakennuksesta, sen tyylistä, rakenteista ja värimaailmasta. Talokeskuksen arkkitehti Jari Pantzarin mukaan juuri näiden asioiden tarkka huomioiminen takaa korjausrakentamishankkeen onnistumisen.

 

Korjausrakentamisen tarve kasvaa kiinteistökannan vanhentuessa, ja etenkin julkisivuremontit vaativat erilaisten rakennustapojen tuntemusta ja kokemusta eri aikakausien rakenteista. Talokeskuksen arkkitehti Jari Pantzar on toiminut lukuisissa peruskorjauskohteissa rakennus- ja pääsuunnittelijana ja saanut vuonna 2020 työstään myös Rakentamisen Ruusu -kunniamaininnan.
– Oma periaatteeni on vaalia korjausrakentamisessa alkuperäisen suunnittelijan ajatuksia, mutta jos se ei rakenteellisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä onnistu, voi tarvittavia muutoksia miettiä kohteen suunnitelleen arkkitehdin näkökulmasta. Hyvä kysymys onkin, miten hän olisi ratkaissut muutokset samassa tilanteessa. Ja kun asioita tutkii ja tutustuu esimerkiksi kyseisen suunnittelijan muihin kohteisiin, saa hyviä ideoita omaan työhön.

Talokeskus_Jari_pantzar_sin900px


Detaljit ovat tärkein osa-alue

Korjausrakentamisen hankkeet noudattavat Pantzarin mukaan usein tiettyä kaavaa, jossa ei pidä oikoa.
– Alkuvaiheessa on tärkeää tehdä alkuperäisten detaljien inventointi paikan päällä ja tutustua rakennuksen korjaushistoriaan sekä vanhoihin piirustuksiin. Yksityiskohdat ovat äärimmäisen tärkeitä tasapainoisen lopputuloksen kannalta.
Pantzar korostaa prosessissa myös sitä, että arkkitehdin ajatukset pitää pystyä siirtämään oikein rakennuttajalle ja varmistaa yhteinen suunta.
– Nykyään rakennuttajat ovat yleensä samaa mieltä korjaustavoista, vaikka joskus huonokuntoisten rakennusten osalta tulee palautetta, että talo on ruma ja arkkitehdin pitäisi käyttää luovuutta ja keksiä jotain uutta. Siinä tilanteessa yritän osoittaa, että rakennus ei parane liimaamalla päälle koristeita, vaan mahdollisimman alkuperäiseen asuun kunnostettuna lopputulos on myös esteettisesti kestävin ratkaisu.

 

Haasteiden voittaminen palkitsee

Pantzar on toiminut urallaan arkkitehtina monissa mielenkiintoisissa korjauskohteissa ja useimmissa niissä on ollut omat haasteensa sekä onnistumisensa.
– Yksi mieleen jäänyt kiva hanke oli Helsingissä sijaitsevan Pihkatie 6:n kiinteistö ja sen parvekelasitusten ja kaiteiden suunnittelu. Kohde oli Sakari Laitisen 80-luvulla arkkitehtikilpailun voiton kautta rakennettu kiinteistöosakeyhtiö, jossa on 35 parvekelinjaa, kymmeniä erilaisia parvekkeita ja koristeelliset kaiteet. Projekti oli siis sanalla sanoen haastava ja rakennusvalvontakin suhtautui siihen epäillen, kun jo pelkästään kuvien piirtäminen osoittautui hankalaksi. Asia kuitenkin ratkesi lopulta hienosti, kun tein parvekelinjasta pienoismallin. Se ei todellakaan ollut mikään mallinteon työnäyte, mutta varmisti itselleni ja rakennusvalvonnalle, että työ onnistuu. Lopulta kokonaisuudessa käytettiin sekä kaidelasitusta, terassilasitusta, kiinteitä laseja että osastoituja laseja.

 

Hyvä verkosto takaa laadun

Korjausrakentaminen ei ole koskaan yhden miehen show ja Pantzar jakaa mielellään kiitosta kaikille yhteistyökumppaneilleen.
– Parhaisiin ratkaisuihin tarvitaan aina hyviä kumppaneita, jotka ymmärtävät asioita myös oman erikoisalansa ulkopuolelta. Arkkitehdillä on toki iso rooli, mutta mitä enemmän korjauskohteita suunnittelee, sitä vähemmän haluaa oman kädenjälkensä näkyvän. Itse olen tyytyväisin, jos kohde on raskaastikin korjattuna sellainen, että ulkopuolinen voisi ajatella sen olevan vain hienovaraisesti alkuperäiseen asuunsa kunnostettu.