Valvonta työmaalla on riskien hallintaa

Ota yhteyttä!

Valvonta työmaalla

Työmaalla valvomme rakennus- ja talotekniikkatöitä. Ammattitaitoiset valvojamme varmistavat, että toteutus vastaa suunnitelmia ja puuttuvat välittömästi paikan päällä havaittuihin poikkeamiin. Näin rakennushankkeen laadukas valmistuminen voidaan taata.


Rakennus- ja taloteknisten töiden valvontatehtävät käsittävät mm.

• Toteutusvaihe: työn toteutus valvonnan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaisesti
• Vastaanottovaihe: ennakkotarkastustehtävät sekä talotekniikan toimintakokeet
• Takuuvaihe: takuutarkastukset sekä takuutöiden valvontatehtävät

 

Puhtaudenhallinta

Puhtaudenhallinta varmistaa sen, että sisäympäristössä on rakentamisen kaikissa vaiheissa terveellistä työskennellä ja että työmaan työolosuhteet ovat turvalliset. Puhtaudenhallintakoordinaattori antaa työmaalla toimiville suunnittelijoille ja urakoitsijoille tietoa ja ohjausta puhtaan ja raikkaan sisäilman ja -ympäristön toteutukseen sekä varmistaa valmiin rakennuksen käyttäjille terveellisen sisäympäristön. Lisäksi puhtaudenhallintakoordinaattori varmistaa turvalliset työolosuhteet kaikille työmaalla työskenteleville.

Rakennushankkeelle laadittava puhtaudenhallinta-asiakirja määrittää sisäilmastoluokituksen mukaiset vaatimukset työmaatoiminnalle ja puhtaudenhallinnan todentamiselle, dokumentoinnille ja lopputulokselle. Puhtauskriteerejä/luokkia on vain yksi (P1). Sisäilmaluokituksia on kolme (S1-S3). Puhtaus- ja sisäilmaluokitukset kannattaa määritellä samaan aikaan. Parhaan puhtaustason saavuttaminen edellyttää sitä, että puhtaudenhallinta on mukana rakennustöiden alusta saakka.

Sopivat suunnitteluratkaisut ovat oleellisia sisäilman epäpuhtauksien ennakoinnissa ja välttämisessä. Puhtaudenhallintakoordinaattorimme ohjeistaa erityisesti sisämateriaalivalintojen suhteen. Hän opastaa myös sijoittamaan pölyä keräävät pinnat oikein ja huomioimaan työtilojen siivottavuuden jo suunnittelun sekä varsinaisen urakan aikana.

 

 

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta varmistaa sen, että sisäilman laatu ja kosteustekninen toimivuus on hyvä ja että olosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset. Kosteudenhallintakoordinaattori huolehtii siitä, että valmiin rakennuksen sisäilman laatu on hyvä ja että käyttäjillä on terveelliset ja turvalliset olosuhteet jo suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Kosteudenhallintakoordinaattori pitää huolen siitä, etteivät kiinteistön käyttäjät altistu huonon sisäilman aiheuttamille haitoille. Kosteudenhallintakoordinaattori huomioi myös muuttuvan ilmaston vaikutukset rakennusten kosteusturvallisuudelle, kun rakenteet asettuvat yhä kovemmalle koetukselle.

Kosteudenhallina mukaan jo suunnitteluvaiheessa

Kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia voidaan estää, kun kosteustekninen toimivuus otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan kosteusteknisesti oikein, kosteusriskit tunnistetaan ja että rakennus on käyttäjille terveellinen ja turvallinen koko sen elinkaaren ajan. Tämän vuoksi kosteudenhallintakoordinaattori kannattaakin ottaa mukaan rakennushankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Kosteudenhallinta työmaalla ja ylläpidossa

  • Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden ohjeistaminen
  • Rakentamisen aikaisen kosteuden hallinnan tiedon tarjoaminen (suojaustavat ja betonirakenteiden kuivatus)
  • Kosteusteknisesti turvalliset suunnitteluratkaisut
  • Kosteusteknisten vaatimusten yhdistäminen aikataulutavoitteisiin
  • Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja niiden noudattaminen

Puhtauden- ja kosteudenhallinnasta kannattaa yhdistää samalle koordinaattorille, jolloin ei tule päällekkäisyyksiä ja työskentely on tehokasta.

 

Puhtauden- ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät pitävät sisällään mm.

• Suunnitteluvaihe: suunnitelmien tarkastaminen ja ohjaus puhtauden- ja kosteudenhallinnan kannalta
• Toteutusvaihe: puhtauden- ja kosteudenhallinnan valvontatehtävät
• Käyttöönottovaihe: puhtauden- ja kosteudenhallinnan kannalta huollon käyttöönotto-opastusten valvonta

 

Uuden talon vuositarkastukseen kannattaa valmistautua huolella

Perustajaosakkaan eli rakennuttajan tulee järjestää vuositarkastus 12–15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Asuntokauppalain ja sen velvoittavan pykälän taustalla on asunnon ostajan aseman turvaaminen. Ostajalla ja taloyhtiöllä on näin käytännössä vuosi aikaa havainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita.

Taloyhtiön kannattaa selvittää rakenteissa ja järjestelmissä olevat virheet, puutteet ja vauriot asiantuntijoiden avulla mahdollisimman tarkasti jo ennen vuositarkastusta. Asiantuntijoiden laatiman raportin muodossa taloyhtiö voi antaa perustajaosakkaal­le yksilöidyn luettelon kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puutteista viimeistään vuositarkastuksessa. 

Vuositarkastusten ennakkotarkastukset pitävät sisällään mm.

  • Asukastiedotteiden laadinnan
  • Luovutusmateriaalin tarkastuksen ja tutustumisen kiinteistön hallussa oleviin piirustuksiin
  • Rakennuksen ja ulkoalueiden tarkastukset sisältäen talotekniikan ja rakennusautomaation tarkastukset ilmamäärä-, lämpötila- ja käyttöveden mittauksin

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Asiakkuudet, johtaja
Helsinki
040 543 5758

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

 

 

 

 

 

 

 


Rakennushankkeen toteutuksen valvonta

Lataa tästä palvelukuvaus >

 

 

As Oy Helsingin Poudantuoja

Herttoniemen maamerkki nousi  korkeuksiin Talokeskuksen valvonnassa

Tutustu Poudantuojaan >

 

 

 

Tarkkuudestaan tunnettujen valvojien kanssa onnistuu

Talokeskuksella on tarkan valvojan maine. Millaista osaamista talosta sitten löytyy? Mitkä ovat ratkaisevat tekijät rakennusprojektin onnistumisessa? Entä millainen on hyvä valvoja? Toimialapäällikkö Pasi Jääskä sekä rakennus- ja LVI-valvoja Joonas Saarela kertovat, miten hommat pitää hoitaa. 

< Katso videot vierestä >

 

 

Case OP Kiinteistösijoitus

”Talokeskuksen tyypit kyllä tietää, mitä ne tekee. Yhteistyö Talokeskuksen kanssa on ollut pitkäjänteistä ja monipuolista.”

Kari Kangasmaa
Rakennuttajapäällikkö
OP Kiinteistösijoitus

 

Tilaa uutiskirje

Seuraa alan tapahtumia ja saat ajankohtaisia uutisia!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Täytä oheinen lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!