Ota yhteyttä!

Tulipalovahinkoja sattuu silloin tällöin työmailla ja joskus jopa kesken työn. Toisinaan taas tulipalo voi yllättää muulla tavoin. Etenkin rakennuspaloissa tuhojen korjaaminen on suuri urakka, joka voi tulla kalliiksi. 

Palovahinko kiinteistössä

Tulipalovahinkoja sattuu silloin tällöin työmailla ja joskus jopa kesken työn. Toisinaan taas tulipalo voi yllättää muulla tavoin. Etenkin rakennuspaloissa tuhojen korjaaminen on suuri urakka, joka voi tulla kalliiksi.

Lahdessa Asunto Oy Liipolankartanossa oli juuri sovittu linjasaneerauksen urakasta, jonka Talokeskus oli suunnitellut, kun yhteen taloyhtiön kolmesta talosta osui tulipalo. Tulipalo tuhosi yhden huoneiston käytännössä kokonaan ja aiheutti mittavat vahingot talon vesikatolle ja sitä kautta myös muihin alapuolella oleviin asuntoihin. Alkuperäisen saneerauksen tarve muutti nopeasti luonnetta, kun korjattavaa tulikin yllättäen paljon lisää. Onni onnettomuudessa oli se, ettei saneerausta ollut ehditty vielä tekemään, ja siltä osin saneerattuja tiloja ei jouduttu repimään uudelleen auki. Tulipalon kohdanneessa talossa on yhteensä 68 asuntoa, joista paloasunnon lisäksi sammutusvesi aiheutti laajat vesivahingot 33 asuntoon. Vesivahinkoja oli myös kellaritiloissa, ja vesikattoa tuhoutui kahden ja puolen rapun matkalta.

20220412_093023.1

Isännöitsijä Eero Vesanen Asunto Oy Liipolankartanon kiinteistö edessä. Tulipalon takia rappujen C,D, ja E:n räystäät ja kattopalkit on uusittu. 

Tärkeää pitää paloturvallisuusasiat kunnossa

Lahden Team-Isännöinti Oy:n isännöitsijä Eero Vesanen hoitaa taloyhtiötä. - Palon jäljiltä oli paljon asioita, mitä piti ottaa huomioon, kuten kriisitiedottaminen, jälkivahingontorjunta, kartoitus, kulunvalvonta paloalueelle, purkujätteiden käsittely, kiinteistövakuutusyhtiö, asukkaiden opastus vakuutusasioissa ja sosiaalihuoltoon. Palon jälkeen Vesanen huomasi, miten asukasrekisterin ja osakasrekisterin ajantasainen ylläpito on tärkeää. Myös paloturvallisuusasiat ovat hyvä pitää kunnossa sekä hyvät tiedot eri sidosryhmistä.

Paloalueen urakat kilpailutettiin ja urakkarajat menivät osittain ristiin. Sovitun urakan osalta aloitusjärjestys kääntyi ylösalaisin, eikä kiinteistövakuutuksesta korvattu jo sovittuja urakan töitä, esim. kylpyhuonesaneerauksia. Osaltaan palosaneeraus nopeutti linjasaneerausta, kun asetettiin kaksi asennusryhmää työmaalle. Sovitusta aikataulusta nipistettiin noin kolme kuukautta.

Kustannukset vakuutusyhtiön kautta

Palovahingoille perustettiin oma vahinkotili, johon vakuutusyhtiö suoritti etukäteen korvauksia, jolla laskuja saatiin maksettua. Käytännössä isännöitsijä Vesanen ilmoitti vakuutusyhtiölle tulevan rahoitustarpeen ja lähetti tulleet laskut hyväksyttäväksi. Osa suorituksista perustui solmittuihin urakkasopimuksiin. Kaikki kustannukset menivät vakuutusyhtiön kautta. Hyväksynnän laskuille teki ensin taloyhtiön asettama valvoja, vakuutusyhtiön asettama valvoja ja korvausvastaava. Välillä haasteita asetti hyväksymisprosessi vakuutusyhtiön päässä, jolloin eräpäivät tulivat vastaan.

Talon palovahinko voi olla mittava. Silloin pitää punnita kannattaako korjata, vai onko järkevämpää purkaa koko talo ja rakentaa uusi. Tässä tilanteessa koko talon purkaminen olisi ollut turhaa, kun puoli taloa säästyi.

Talokeskuksen Lahden toimiston suunnittelijat ja valvoja olivat mukana alusta asti. Taloyhtiö tilasi Talokeskukselta rakennuttamisen ja projektin vetämisen lisäksi kaiken suunnittelun. Etenkin työselostukset olivat tässä tärkeässä roolissa. Palovahinko toi aikataulullisesti haasteita, kun kohteessa oli paljon kiertämistä ja kartoittamista, ja korjauksilla oli kiire. Vakuutusyhtiön kanssa oli myös omat haasteensa. Tärkeää oli kartoittaa lähtötilanne ennen palovahinkoa ja selvittää tarkkaan, mitä materiaaleja lopulta uusittiin. Kohteeseen määriteltiin uusittavat materiaalit ja kalusteet. Uudet pintamateriaalit valittiin aiempien mukaan.

Saneerattujen asuntojen taso nousi pääosin paremmaksi, mitä ne olivat ennen vahinkoa.

Vahingon kohdanneet asunnot saneerattiin pinnoiltaan, ikkunoiltaan, oviltaan ja kiintokalusteiltaan täysin uusiksi. Osakkaat pääsivät itse vaikuttamaan materiaaleihin. Samalla heillä oli mahdollisuus nostaa asuntojensa tasoa valitsemalla korkeatasoisemmat materiaalit ja maksamalla erotukset itse. Myös talon yleisiä tiloja saneerattiin. Vesikaton korjauksesta tehtiin suunnitelma, jossa otettiin huomioon paloturvallisuus räystäiden osalta, ja katto tehtiin talviaikaan katoksen alla. Julkisivut pestiin koko talon osalta nokivahinkojen takia, ja vioittuneita kohtia maalattiin. Parvekkeiden puhdistus oli haastavaa. Vain muutamilta parvekkeilta uusittiin pintoja. Parvekkeita pestiin, ja muutamia vioittuneita parvekelaseja jouduttiin uusimaan.

Hyvä yhteispeli toimi kaikkien kesken

Isännöitsijä Vesasen mielestä Talokeskus lähti joustavasti mukaan suunnitteluun. Sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö oli hyväksynyt Talokeskuksen suunnittelijaksi ja valvojaksi, asiat hoituivat sujuvasti. Urakassa oli kaksi valvojaa; vakuutusyhtiö ja Talokeskus. Tämä luonnollisesti viivästytti joitain hyväksymisiä. – Paloasioiden hoito oli kuitenkin yhteispeliä kaikkien kanssa. Oppia tuli paljon itselle ja toimistolle, kertoo Vesanen lopuksi.