Tietosuojaseloste

Tietosuoja, käyttöehdot ja henkilörekisteriseloste

Tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Talokeskus Oy:n ylläpitämään www.talokeskus.fi -sivustoon ja sivustolla esitettyyn aineistoon. Keräämme sivustolla olevien lomakkeiden kautta myös henkilötietoja Suomen Talokeskus Oy:n erillisiä asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekistereitä varten. Jokaisessa sivuston lomakkeessa on viittaus tähän selosteeseen.

Yhteystiedot

Jonatan Rimon
toimitusjohtaja
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
Puh. 09-7251 5500

Rekisteröidyt

Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät
Työnhakijat

Mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä ja miksi?

Tallennamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja tavanomaisten asiakas- ja kumppanuussuhteiden ylläpitämiseksi. Käsittelemme tietoja EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679; “GDPR”) sekä sitä täydentävän kansallisen Tietosuojalain mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen ja henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Kyseisten henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu rekisterinpitäjän käyttämien tietojärjestelmien toimittajille, joiden järjestelmiin kyseisiä tietoja tallennetaan. Järjestelmät ovat Allteq Solutions Oy, Microsoft Ireland Operations Limited (Office365), Mailchimp, Surveymonkey ja Tampuuri.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä olevaan sopimussuhteen tai siihen verrattavasta suhteesta johtuvaan asialliseen yhteyteen.

Keräämme ja käsittelemme niitä tietoja, joita itse toimitat meille. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai suullisesti.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Yritys tai Asunto-osakeyhtiö
 • Rooli tai titteli
 • IP -osoite
 • Tarjouspyynnön yhteydessä lähetetty liitetiedosto

Tallennamme asiakkaille lähtetyt tarjoukset sekä sopimukset järjestelmiimme. Nämä asiakirjat voivat sisältää edellä tarkoitettuja henkilötietoja. Säilytämme myös asiakkailtamme tulleet sähköpostit asiakassuhteen hoitamisen vuoksi.

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Evästeet

Keräämme tietoa sivustomme käyttäjistä Google Analytics -palvelun sekä evästeiden välityksellä. Käytämme sivustolla sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Evästeiden ja Google Analytics -palvelun avulla keräämme sivustolta yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kävijämäärät, maa, kaupunki, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta tai mainoksesta kävijä on siirtynyt palveluun.

Osana näitä käyttöehtoja sivuston käyttäjänä hyväksyt evästeiden käyttämisen. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet käytöstä.

Google Analyticsiin tallennettujen tietojen avulla yksittäinen käyttäjä yksilöidään, mutta tietojen avulla tätä ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön eli sinuun. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tällä sivustolla on käytössä myös Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords -markkinoinnin osoitteessa https://www.google.com/settings/ads.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Asiakaskohtaisia tietoja säilytetään järjestelmässämme niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää. Myyntilaskut säilytämme järjestelmässämme kymmenen vuotta (KPL 2:10 §).

Mihin luovutamme tietojasi?

Pääsääntöisesti emme luovuta tietoja Suomen Talokeskus Oy:n ulkopuolelle. Rekisteristä luovutetaan tietoja verkkolaskuoperaattorille, tilitoimistolle, tilintarkastajalle ja verottajalle sekä muille viranomaisille lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • MailChimp
 • Allteq Solutions Oy
 • Microsoft Ireland Operations Limited (Office365)
 • Surveymonkey
 • Tampuuri

Miten suojaamme tietosi?

Huolehdimme tietojesi turvallisuudesta  mm. suojaamalla verkkosivustomme liikenteen (https), käyttämällä asianmukaisia palomuureja, salaamalla tietoja ja rajaamalla rekisteriin pääsyn. Asiakastietoihin on pääsy vain Suomen Talokeskus Oy:n työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Henkilökuntamme näkevät asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Toimitiloissamme on käytössä kulunvalvonta. Kuhunkin sähköiseen tietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää jokaiselta käyttäjältä määritellyn käyttäjätunnuksen ja oikean salasanan syöttämistä.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu. Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Meidän on  pyynnöstäsi korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietojasi, mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli haluat oikaista tai poistaa sinua koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, sinun on esitettävä pyyntö tästä yrityksemme tietosuojavastaavalle allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Mikäli emme hyväksy vaatimustasi, tulemme toimittamaan sinulle kirjallisen todistuksen, jossa perustelemme syyt vaatimuksen hylkäämiseksi. Sinun on mahdollista tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja ja todistuksemme sisältää ohjeet toimista, joita sinun tulee tehdä.

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on antamasi suostumus, on sinulla myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.