Sähkösuunnittelu vie kohti parempaa toiminnallisuutta

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu on keskeisessä osassa uudis- ja saneerauskohteissa. Sähköllä tehdään toiminnallisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Telesuunnittelulla varmistetaan lisääntyvän teknologian mahdollisuudet toimia halutusti nyt ja tulevaisuudessa. Turvasuunnittelulla mahdollistetaan muuttuvan ympäristön huomioiminen niin uudis- kuin saneerauskohteissa.

Talokeskus tarjoaa sähkösuunnittelua, valaistussuunnittelua, sähkö- ja telejärjestelmien toimintakokeita, hankesuunnittelua, valvontaa, rakennuttamista sekä muita sähköön liittyviä asiantuntijapalveluita.

Sähkösuunnittelussa otamme huomioon asiakkaan tarpeet sekä uuden teknologian luomat mahdollisuudet. Suunnittelukohteemme vaihtelevat aina asunto-osakeyhtiöistä suuriin liikekiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin, toimitiloihin ja palvelutaloihin. Tietomallintaminen on meillä sähkösuunnittelussa peruskäsite, joka palvelee tilaajaa, tukee suunnittelun onnistumista sekä helpottaa työmaalla LVIS- urakoitsijoiden yhteensovitusta.

Sähkön toimintakokeissa varmistetaan sähkö- ja telejärjestelmän toiminnallisuus. Toimintakokeisiin kuuluu myös suunnitelmien tarkastus ja kommentointi. Toimintakokeissa testataan sähkö- ja telejärjestelmien toiminta järjestelmäkohtaisesti esim. turvavalaistuksen toiminta sähkökatkossa, savunpoistojärjestelmän toiminta sekä valaistusohjauksien toiminta tiloittain. Olemme tehneet toimintakokeita suurille tuotantolaitoksille, kauppakeskuksille ja erilaisille liiketiloille.

Sähkön hankesuunnittelussa kartoitetaan kiinteistön nykytilanne ja asiakkaan tahtotilaa. Hankesuunnitelma laadintaan siten, että se ohjaa suunnittelua ja antaa tarvittavat lähtötiedot onnistuneelle suunnittelulle.

Lisätietoja

Toimitilat ja uudiskohteet
Petteri Salin
yksikön päällikkö, Helsinki
puh. 040 7023 980
Korjausrakentaminen
Jari Heikkilä
yksikön päällikkö, Helsinki
Puh. 040 580 8034
Lahti
Tomi Kontinen
aluepäällikkö (väliaikainen)
Puh. 043 825 2171
Jyväskylä

Juha-Pekka Hakkarainen
aluepäällikkö, Jyväskylä
Puh. 043 825 5605

Pyydä tarjous


CAPTCHA image