Putkiston kuntotutkimus selvittää tarkasti korjaustarpeet

Ota yhteyttä!

Putkiston kuntotutkimus

Putkiston kuntotutkimus on tarpeen tehdä ennen linjasaneerauksen aloittamista, viimeistään hankesuunnittelun yhteydessä. Putkiston kuntotutkimus kertoo tarkasti, mitä kiinteistön lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostolle pitää tehdä. Se tuo luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Kuntotutkimuksessa asiantuntijamme tutkii putkiston sellaisilla menetelmillä ja siinä laajuudessa, että asiakkaamme saa riittävällä tarkkuudella selville putkiston kunnon, vauriomekanismit ja korjausten suositeltavan ajankohdan.

Noin 30-vuotiaat putket kannattaa tutkia

Putkiston kestoon vaikuttavat monet tekijät, kuten LVV-suunnitelmien asianmukaisuus, työn laatu, asennusmenetelmät, putkien materiaali ja laatu, alueellinen veden laatu, kiinteistön käyttötarkoitus sekä tietenkin järjestelmien huolto ja kunnossapito.

Keskiarvojen mukaan rakennusten vesijohtojen ja viemäriputkistojen elinkaari on noin 50 vuotta, joten putkiston kuntoon pitää suhtautua kiinteistökohtaisesti.

Putkiston kuntotutkimus eli LVV-kuntotutkimus (lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus) pitää toteuttaa erityisesti teknisen elinkaaren lähestyessä loppua tai kun epäillään ongelmia putkistossa. On suositeltavaa tehdä ensimmäiset putkiston kuntotutkimukset 30 vuoden kohdalla. Tämän jälkeen on hyvä, että kuntotutkimus päivitetään 6–10 vuoden välein tai tarvittaessa.

Putkiston kuntotutkimus ei ota kantaa millä menetelmällä mahdollinen putkiremontti tulisi tehdä. Toteutusvaihtoehdot selviävät putkiremontin hankesuunnittelussa.

Tutustu Talokeskuksen kaikkiin tarkastuspalveluihin, jotka auttavat pitämään kiinteistön kunnossa! >

Putkiston kuntotutkimuksen menetelmät

Putkiston kuntotutkimukseen voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:

• Lähtötietojen keruu, piirustuksiin ja asiakirjoihin yms. tutustuminen
• Putkistokatselmus ja kohteen aistinvarainen tutkiminen
• Perustutkimus (metalliputkien röntgenkuvaus ja viemäreiden videokuvaus)
• Visuaalinen tarkastus
• Viemäreiden kuvaus sisäpuolelta (saattaa edellyttää, että kyseiset viemärit painehuuhdellaan ennen kuvauksen tekemistä)

 

 

Lisätietoja

Haluatko lisätietoja putkiston kuntotutkimuksesta?

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Toimitusjohtaja
040 543 5758

Pasi Jääskä
Toimialapäällikkö
Rakennuttaminen ja valvonta, Tarkastuspalvelut
040 566 3883

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!