Putkiremontti eli linjasaneeraus

Putkiremontti

Putkiremontti eli linjasaneeraus käsittää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen uusimisen sekä monesti sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien parantamisen. Putkiremonttiin sisällytetään usein muitakin kiinteistön järjestelmien kunnostamista, kuten patteriverkoston, ilmanvaihdon ja sadevesi- ja salaojajärjestelmien parantamista. Lisäksi putkiremontissa on mahdollisuus huomioida tilojen uudelleen järjestelyjä sekä laajennuksia.

Putkiremontti on ammattilaisten yhteistyötä

Putkiremontti vaatii suunnittelijalta eri rakennustapojen ja -menetelmien kattavaa tuntemusta, laajaa ymmärrystä eri aikoina asennetuista järjestelmistä ja niiden uusimistarpeista sekä visiota järjestelmistä, joihin tulisi varautua tai jotka olisi kustannustehokasta rakentaa linjasaneerauksen yhteydessä.

Asiantuntijamme ovat apuna remontin jokaisessa vaiheessa. Pitkä kokemuksemme on hyödyksi urakoitsijan valinnassa ja referenssien arvioinnissa. On syytä huomata, että halvin tarjous ei aina ole edullisin. Asiantuntijoiden pätevyys on putkiremontin onnistumisessa yhtä tärkeää kuin urakan hinta.

Neuvotteluissa lyödään lukkoon urakan toteutuksen pelisäännöt ja sovitaan valtuudet lisä- ja muutostöiden osalta. Olemme tässäkin vaiheessa vahvasti mukana varmistamassa tilaajan edut.

Milloin putkiremontti on ajankohtainen?

Putkiremontti on ajankohtainen, kun putket ovat 40-60 vuotta vanhoja. Putkistojen tekninen kunto määrittelee putkiremontille tulevaa aikataulua ja tämä on jokaiselle kiinteistölle yksilöllistä. Päätös putkiremontista kannattaa tehdä ajoissa. Putkiston kuntotutkimus antaa tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Jos putkia ei korjata, voi niiden rikkoutuminen vähitellen maksaa kiinteistölle enemmän kuin normaali linjasaneeraus.

Putkiremontin ajankohtaan vaikuttaa putkien tekninen kunto, mutta myös muut kiinteistön korjaustarpeet. Kiinteistön korjaustarpeet selviävät kunnossapitotarveselvityksestä. Selvityksen aikajänne on yleensä vähintään 5 vuotta. Se kertoo milloin ja miten on ajateltu toteuttaa kiinteistön korjaukset.

Putkiremontin hinta

Putkiremontti on aina taloyhtiökohtainen, koska sen yhteydessä voidaan toteuttaa useita muita korjaustoimenpiteitä. Sisällöltään erilaisten hankkeiden kustannusten vertaaminen on vaikeaa. Neliöhintaan vaikuttaa myös huomattavasti asuinhuoneistojen keskipinta-ala: hinta on sitä korkeampi, mitä pienempi keskipinta-ala.

Esimerkkejä linjasaneerauksen kustannuksista:

Putkien uusiminen: Hinta-arvio keskimäärin pääkaupunkiseudulla 1053 euroa/m², koko maassa 993 euroa/m2.

 • Viemärit uusitaan
 • Käyttövesiputket uusitaan pinnalla/koteloissa
 • Märkätilat uusitaan
 • Sähköt uusitaan

Putkien kunnostus: Hinta-arvio 200-400 euroa/m²

 • Viemärit kunnostetaan sisäpuolelta (100-200 euroa/m²)
 • Käyttövesiputket uusitaan pinnalla/koteloissa (100-200 euroa/m²)

(/huoneisto-m², sis alv. 24%,)

Putkiremontti tarvitsee ulkopuolisia asiantuntijoita ja toteuttajia

Putkiremontin suunnittelu vaatii ammattitaitoista osaamista LVI-, sähkö-, rakenne-, automatiikka- ja arkkitehtisuunnittelijoilta. Suunnittelijoilla on oltava vankka osaaminen, kokemus ja tieto vallinneista rakennus- ja toteuttamistavoista. Lisäksi suunnittelijoiden on hallittava eri järjestelmien toiminta, elinkaari, kunnostustarve, markkinoilla olevat tuotteet sekä kustannustehokkuus, unohtamatta hyvää yhteistyökykyä ja keskusteluherkkyyttä taloyhtiön kanssa.

Asiantutijoillamme on vuosikymmenten kokemus putkiremonttien toteutuksista erilaisissa rooleissa. Alla on mainittuna korjaushankkeessa tarvittavia asiantuntijoita ja toteuttajia.

 • Projektinjohtaja
  Korjaushankkeen läpivienti tarvitsee pätevän projektijohtajan. Projektijohtaja voi olla esimerkiksi rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai isännöintiyrityksen tekninen asiantuntija.
 • Kuntotutkija
  Kuntotutkijat ovat asiantuntijoita, jotka suorittavat tarvittavat tutkimukset ja arvioivat putkien kunnon ja remonttitarpeen. Talokeskukselta saat kiinteistön kuntoarviot ja kuntotutkimukset.
 • Hankesuunnittelija
  Hankesuunnittelijana toimii esimerkiksi LVI-alan suunnittelija tai rakennuttajakonsultti. Hän laatii yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hankesuunnitelman.
 • Pääsuunnittelija
  Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Hän myös huolehtii, että eri suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden.
 • Suunnittelijat
  Putkiremontti tarvitsee osaavia suunnittelijoita: LVI-suunnitelijaa, sähkösuunnittelijaa, arkkitehtia ja rakennesuunnittelijaa.
 • LVI-, sähkö- ja rakennustöiden valvojat
  Valvoja varmistaa työmaakäyntien avulla, että työt tehdään suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti.
 • Työturvallisuuskoordinaattori
  Remontille pitää nimetä jo suunnitteluvaiheessa työturvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii taloyhtiön kannalta siitä, että turvallisuusasiat on kunnossa. Työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä voi hoitaa esimerkiksi projektinjohtaja tai valvoja, jolla on pätevyys.
 • Pääurakoitsija
  Pääurakoitsija toteuttaa linjasaneerauksen taloyhtiön kanssa tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti.
 • Aliurakoitsija
  Aliurakoitsijat toimivat pääurakoitsijan toimeksiannosta ja vastaavat työstään suoraan pääurakoitsijalle.

Miten putkiremontti toteutetaan?

Putkiremontin suunnittelussa toteutustapoja on monia ja niistä yhdessä taloyhtiön kanssa valitaan kustannustehokas ja yhtiötä palveleva ratkaisu. Vesijohdot voidaan asentaa esimerkiksi porrashuoneeseen tai putkimoduuliin ja viemärit saneerataan vaihtoehtoisin menetelmin tai uusimalla.

Putkiremontin eteneminen

Linjasaneeraus voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Selvitys- ja suunnitteluvaiheet määrittävät kuinka hyvin toteutusvaihe onnistuu. Hyvällä suunnittelulla voidaan säästä huomattavia summia rahaa toteutusvaiheessa. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus putkiremonttien selvitys- ja suunnittelutöistä.

Esiselvitysvaihe

Selvitysvaiheessa tehdään tarpeellisia selvityksiä suunnittelutyön pohjaksi. Kiinteistön kunto selvitetään kuntoarviolla. Usein linjasaneerausta edeltää myös kuntoarvion pohjalta tehtävät kuntotutkimukset ja märkätilojen kartoitus . Näiden selvitysten perusteella kiinteistön omistaja (hallitus/isännöitsijä) käynnistävät talotekniikan hankesuunnittelun.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheeseen sisältyy hankesuunnittelu ja yksityiskohtaisempi suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa valitaan siis korjausmenetelmä, tehdään tarkat kustannusarviot sekä laaditaan tekniset suunnitelmat ja huonetilojen suunnitelmat.

Ammattitaidolla ja huolella tehdyt suunnitelmat mahdollistavat hyvän ja suunnitellun lopputuloksen.

Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa valitut urakoitsijat toteuttavat korjaustyöt laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Case ASA-Isännöinti

 

 

Lisätietoja putkiremontista

Onnistunut putkiremontti eli linjasaneeraus edellyttää suunnitelmallista ja hallittua toimintaa, joten on tärkeää valita kumppaniksi kokenut asiantuntija. Tuomme hankkeeseenne kokemuksen sekä alan uusimman osaamisen.

Helsinki
Jari Heikkilä
yksikön päällikkö
Puh. 040 580 8034

Lahti
Susanna Halla
aluepäällikkö
Puh. 044 716 9432

Jyväskylä
Juha-Pekka Hakkarainen
aluepäällikkö
Puh. 043 825 5605

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla.


CAPTCHA image