Lämmitysjärjestelmän suunnittelu

Ota yhteyttä!

Mikä lämmitysjärjestelmä sopii taloyhtiöllesi?

Lämmitysjärjestelmän uusiminen on ajankohtaista, kun nykyinen ratkaisu alkaa lähestyä teknisen käyttöikänsä loppua. Useimmilla taloyhtiöllä on monia vaihtoehtoja nykyisen järjestelmän päivittämiseen, mutta ratkaisu on aina tapauskohtainen. Osa uudistaa vain kaukolämpökeskuksen, osa korvaa vanhan järjestelmän maalämpöä tai poistoilmaa hyödyntävällä lämpöpumppuratkaisulla ja joissakin tapauksissa taloyhtiö haluaa maalämmön kaukolämmön rinnakkaisjärjestelmäksi. Talokeskuksen hankesuunnittelussa kartoitetaan paras, energiatehokkain ja taloudellisesti järkevin vaihtoehto.

Lämmitysjärjestelmän hankesuunnittelu

Talokeskuksen hankesuunnittelu varmistaa, että lämmitysjärjestelmän uusimisprosessi saadaan oikein käyntiin. Suunnittelija tekee selvitystyöt, konsultoi taloyhtiötä ja antaa puolueettomasti tietoa eri lämmitysjärjestelmistä ja niiden taloudellisesta kannattavuudesta. Laaditun hankesuunnitelman perusteella taloyhtiön vastuuhenkilöt pystyvät tekemään helposti hyviä päätöksiä.

 

Hankesuunnittelu:

• Yhteinen aloituspalaveri ja hankkeen läpikäynti
• Selvitykset, kohdekatselmus ja konsultointi
• Hankesuunnitelman laadinta, eri vaihtoehtojen investointi- ja kannattavuuslaskelmat
• ARAn energia-avustuslaskelmien laadinta
• Laskelmien läpikäynti yhdessä
• Seuraavien toimenpiteiden suunnittelu
• Lämmitysjärjestelmän suunnittelu – ja valvonta


Hankesuunnitelman pohjalta taloyhtiö tekee päätöksen kiinteistöön tulevasta lämmitysratkaisuista. Tämän jälkeen Talokeskus aloittaa varsinaisen suunnittelutyön ja kilpailuttaa urakoitsijat. Talokeskus voi ottaa myös urakan valvontavastuun, jolloin asiantuntijamme tekevät kohdekäyntejä, huolehtivat jatkuvasta valvonnasta, tarkistavat pöytäkirjat, ohjeistavat urakoitsijaa työmaalla sekä varmistavat, että kaikki tapahtuu myös juridisesti oikein.

Lämmitysjärjestelmän suunnittelu – ja valvonta

Hankesuunnitelman pohjalta taloyhtiö tekee päätöksen kiinteistöön tulevasta lämmitysratkaisuista. Tämän jälkeen Talokeskus aloittaa varsinaisen suunnittelutyön ja kilpailuttaa urakoitsijat. Talokeskus voi ottaa myös urakan valvontavastuun, jolloin asiantuntijamme tekevät kohdekäyntejä, huolehtivat jatkuvasta valvonnasta, tarkistavat pöytäkirjat, ohjeistavat urakoitsijaa työmaalla sekä varmistavat, että kaikki tapahtuu myös juridisesti oikein.


Suunnittelu ja urakan kilpailutus:

• Toinen kohdekatselmus paikan päällä
• Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
• Teknisten piirustusten ja asiakirjojen laadinta
• Suunnitelmien esittäminen taloyhtiölle
• Urakkatarjousten pyytäminen / kilpailutus

 

 

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Asiakkuudet, johtaja
Helsinki
040 543 5758

Markus Leino
Aluepäällikkö
Lahti
040 717 6543

Juha-Pekka Hakkarainen
Aluepäällikkö
Jyväskylä
043 825 5605

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

Kaukolämpö vai maalämpö?

Talokeskuksen LVI-suunnittelija Timo Torvinen avaa artikkelissaan taloyhtiöiden uusia mahdollisuuksia lämmitysratkaisuiden osalta ja kertoo miksi patteriverkoston huolto- ja säätöurakkaa ei kannata unohtaa.

LUE LISÄÄ>

 

Lataa lisätietoa:

Energia-avustusten hakeminen > LUE LISÄÄ

Patteriverkoston huolto- ja perussäätö > LATAA PDF

Taloyhtiön lämmitysjärjestelmän suunnittelu > LATAA PDF

 

 

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.