PTS antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista

Ota yhteyttä!

Kiinteistön PTS

Kiinteistön PTS, eli pitkän tähtäimen suunnitelma, on yksi hallitun kiinteistön ylläpidon keskeisistä työkaluista ja se kannattaa laatia yhdessä kokeneiden asiantuntijoiden kanssa. Taloyhtiössä tuleviin korjauksiin tulee varautua ja valmistautua hyvissä ajoin niin teknisesti kuin taloudellisesti. Tämä tapahtuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen PTS:n eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. Kuntoarvio ja PTS antavat taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista ja korjaustarpeiden ajankohdista ja kustannuksista.

Kiinteistön pitkäjänteinen hallinta vaatii kiinteistöstrategian, pitkän tähtäimen suunnitelman ja korjausohjelman. Nämä kaikki luovat pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle.

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia kertoo suuntaviivat sille, miten kiinteistöä halutaan kehittää. Kiinteistöstrategia voidaan jakaa kolmeen osaan:

  • Perusparantaminen, jossa pyritään parantamaan kiinteistön teknistä ja toiminnallista tasoa. Nykyaikaisten toimintojen ottaminen käyttöön nostaa kiinteistön arvoa.
  • Peruskorjaaminen, jossa pyritään säilyttämään toimintojen nykytaso. Kiinteistön arvo säilyy ennallaan.
  • Ei tehdä mitään, Kiinteistön tekninen ja toiminnallinen taso laskee. Korjausvelka kasvaa ja riskit kasvavat. Pitkässä juoksussa tämä vaihtoehto on aina kallein.

 

Pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS

Kiinteistöstrategia ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelman laadintaa. PTS kertoo, milloin ja miten on ajateltu toteuttaa kiinteistön korjaushankkeet. PTS:n aikajänne on yleensä vähintään kymmenen vuotta. Korjaushankkeita voivat olla esimerkiksi:

  • lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja teletekniikan korjaukset ja uusimiset
  • rakennustekniset korjaukset kuten ikkunoiden, julkisivun ja vesikaton uusiminen tai korjaaminen
  • hissien lisääminen ja uusiminen
  • mahdollisten toiminnallisten tarpeiden kehittäminen
  • rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.

Korjausohjelma

Korjausohjelma sisältää tietylle aikavälille suunnittelut korjaushankkeet sekä niiden aikataulun ja kustannusarviot. Kuntoarvioon kuuluvassa kiinteistötarkastuksessa arvioidaan taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien rakennus-, LVI- ja sähköteknisten rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunto ja korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kullekin tarpeelliselle korjaukselle arvioidaan alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset laadintahetken kustannustasossa sekä suositeltava toteutusajankohta.

Tämä kuntoarvioryhmän laatima PTS-ehdotus on kiinteistön kunnossapitosuunnittelun lähtökohta. Sen tarkistaminen ja hyväksyminen kuuluu taloyhtiön hallitukselle. Kiinteistön kuntoarvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein, jotta tieto kiinteistön kunnosta olisi mahdollisimman hyvin tiedossa. Näin kiinteistön PTS:ää voidaan käyttää laadukkaana työkaluna kiinteistön ylläpidon ja kehittämisen hallinnassa.

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Asiakkuudet, johtaja
Helsinki
040 543 5758

Pasi Jääskä
Toimialapäällikkö
Rakennuttaminen ja valvonta, Tarkastuspalvelut
Helsinki
040 566 3883

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

 

 

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!