Hankesuunnittelu on korjaushankkeen tärkein työvaihe

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on kaikissa korjaushankkeissa tärkein vaihe, jossa selvitetään kaikki korjaushankkeeseen vaikuttavat tekijät ja hankkeen tavoitteet. Pienemmissä korjaushankkeissa hankesuunnittelun lähtötietoina ovat kuntokuntotutkimukset ja niissä esitetyt korjaustarpeet. Isommissa hankkeissa hankesuunnitelma sisältää: korjaushankkeen lähtökohdat, tarveselvitykset, korjauksen sisällön ja laajuudeen vaihtoehtoineen, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, alustavat kustannusarviot, yleisen aikataulun sekä vaihtoehtoiset toteutus- ja urakkamuodot.

Hankesuunnitelman lopputuloksena on raportti, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden, kustannusten ja lähtökohtien välille. Lopullinen hankkeen koko, korjausten laajuus, aikataulu, kustannukset / budjetti ja toteutusmuoto hahmottuvat ja tarkentuvat tarveselvityksiin perustuen. Alustava hankesuunnitelma voi sisältää useampia vaihtoehtoja tilaajan arvioitaviksi ja toteutussuunniteluun valittavaksi. Korjauskohteissa joudutaan teettämään tarkentavia kuntotutkimuksia, selvityksiä ja rakenteiden avauksia, jotta epävarmuuksia sekä riskejä kustannusten ja aikataulujen osalta saadaan minimoitua. Lopullinen hankesuunnitelma sisältää lopulta yhden vaihtoehdon, jonka tilaaja valitsee toteutussuunnitteluun.

Hankesuunnitteluun sisältyy projektista riippuen yleensä ainakin seuraavia toimenpiteitä:

 • Rakentamismahdollisuuksien selvitys
 • Kirjataan hankkeeseen liittyvät riskit, vaarat ja haitat (mm. pohjatutkimus, asbesti- yms. haitta-aineet. jne)
 • Toimenpiteiden lupamenettelyt ja mahdolliset suojeluvaatimukset
 • Tilaajan asettamat laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet
 • Kiinteistöpidon asettamat tavoitteet (ylläpito, turvallisuus)
 • Ajantasalla olevien piirustusten laatiminen, mallintaminen, havainnekuvat
 • Toteutustapa eli urakkamuoto
 • Urakan aikaiset tilojen käyttömahdollisuudet ja tarvittavat väliaikaistilat
 • Riskien hallinta, raportointi, tiedottaminen ja viestintä
 • Lopullisen projektiohjelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen tilaajalla
 • Laaditaan hankkeen budjettiarvio

Hankesuunnittelun päätteeksi lopullinen hankesuunnitelma hyväksytetään tilaajalla. Taloyhtiössä tämä hyväksyminen tapahtuu yhtiökokouksessa. Korjaushankkeesta riippuen hankesuunnitteluun tulee varata aikaa kuukaudesta yhteen vuoteen. Kokonaisaikaan vaikuttaa, kuinka paljon lähtötietoja on jo käytettävissä ja kuinka paljon erilaisia selvityksiä laaditaan hankesuunnittelun aikana.

Jokainen peruskorjaus lähtee liikkeelle hankesuunnittelusta.

Lisätietoja

Helsinki
Jari Heikkilä
yksikön päällikkö
Puh. 040 580 8034

Lahti
Susanna Halla
aluepäällikkö
Puh. 044 716 9432

Jyväskylä
Juha-Pekka Hakkarainen
aluepäällikkö
Puh. 043 825 5605

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla.


CAPTCHA image