Energiaremontti ja energia-avustus

Ota yhteyttä!

Energiaremontti ja avustusten haku

Vuoden 2020 alun jälkeen alkaneisiin energiatehokkuutta parantaviin asuinrakennusten korjauksiin voi hakea ARAN energia-avustusta. Talokeskus auttaa taloyhtiötäsi haun esiselvityksessä, laskennassa sekä hakemuksen laadinnassa.

Energia-avustusta voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat sekä valtion tuella rahoitetut vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa. Avustuksia voidaan myöntää kaikenikäisille rakennuksille korjaushankkeiden suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.1.2020 alkaen. Haku ole tulossidonnaista.

Miten ja milloin avustusta haetaan?

Avustusta haetaan ennakkoon ARAsta. Hakemuksessa tulee olla laskelmat lähtötilanteesta (E-luku), korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan. Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella.

Mihin avustusta myönnetään?

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät:

  • energiatehokkuuden parantamiseen
  • energian käytön tehostamiseen
  • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
  • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen.

  • Kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassa olevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €/asunto.
  • Rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus enintään 6 000 €/asunto.

Talokeskus laatii energiatodistuksen

Talokeskuksen energiatodistuksen laatijan pätevyyden omaavat asiantuntijat auttavat taloyhtiötäsi koko hakuprosessissa.

  1. Laaditaan energia-avustuksen esiselvitys, joka kertoo onko hankkeelle haettavissa energia-avustusta.
  2. Laaditaan energia-avustuksen ARA-laskenta / laskelmat hakemusta varten.
  3. Laaditaan energia-avustushakemus yhdessä isännöitsijän kanssa.
  4. Laaditaan hankkeen päättyessä uusi energiatodistus sekä laskelmat avustuksen maksatusta varten.

 

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Toimitusjohtaja
040 543 5758

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

 

 

 

Nyt on otollinen aika energiaremontille

Lämmitysenergian hinta kipuaa yhä korkeammalle ja taloyhtiöiden hallitukset pohtivat, miten energiakustannuksia saisi laskettua.

Lue Talokeskuksen Timo Torvisen ajatukset asiasta.

Tilaa uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa rakentamisen asiantuntijapalveluista.

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!