Hankesuunnittelu on korjaushankkeen tärkein työvaihe

Ota yhteyttä!

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on kaikissa korjaushankkeissa se tärkein vaihe, jossa selvitetään kaikki hankkeeseen vaikuttavat tekijät ja tavoitteet. Pienemmissä korjaushankkeissa hankesuunnittelun lähtötietoina ovat kuntokuntotutkimukset ja niissä esitetyt korjaustarpeet. Isommissa kokonaisuuksissa hankesuunnitelma sisältää korjaushankkeen lähtökohdat, tarveselvitykset, korjauksen sisällön ja laajuuden vaihtoehtoineen, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, alustavat kustannusarviot, yleisen aikataulun sekä vaihtoehtoiset toteutus- ja urakkamuodot.

Hankesuunnitelma kokoaa kaiken tiedon

Hankesuunnitelman lopputuloksena on raportti, jossa haetaan tasapainoa tavoitteiden, kustannusten ja lähtökohtien välille. Lopullinen hankkeen koko, korjausten laajuus, aikataulu, kustannukset / budjetti ja toteutusmuoto hahmottuvat ja tarkentuvat tarveselvityksiin perustuen. Alustava hankesuunnitelma voi sisältää useampia vaihtoehtoja tilaajan arvioitaviksi ja toteutussuunniteluun valittavaksi. Korjauskohteissa joudutaan teettämään tarkentavia kuntotutkimuksia, selvityksiä ja rakenteiden avauksia, jotta epävarmuuksia sekä riskejä kustannusten ja aikataulujen osalta saadaan minimoitua. Lopullinen hankesuunnitelma sisältää lopulta yhden vaihtoehdon, jonka tilaaja valitsee toteutussuunnitteluun.

Hankesuunnittelun osat ja eteneminen

Hankesuunnitteluun liittyy projektista riippuen yleensä seuraavia asioita:
• Rakentamismahdollisuuksien selvitys
• Hankkeeseen liittyvien riskien, vaarojen ja haittojen selvitys (mm. pohjatutkimus, asbesti, haitta-aineet jne.)
• Toimenpiteiden lupamenettelyiden ja mahdollisten suojeluvaatimusten hoitaminen
• Tilaajan asettamien laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteiden huomioiminen
• Kiinteistöpidon asettamien tavoitteiden (ylläpito, turvallisuus) huomioiminen
• Ajan tasalla olevien piirustusten laatiminen, mallintaminen ja havainnekuvien teko
• Toteutustavan eli urakkamuodon määrittely
• Urakan aikaisten tilojen käyttömahdollisuuksien ja tarvittavien väliaikaistilojen selvitys
• Riskien hallinnan, raportoinnin, tiedottamisen ja viestinnän suunnittelu
• Lopullisen projektiohjelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen tilaajalla
• Hankkeen budjettiarvion laadinta

Hankesuunnittelun päätteeksi lopullinen hankesuunnitelma hyväksytetään tilaajalla. Taloyhtiössä tämä hyväksyminen tapahtuu yhtiökokouksessa. Korjaushankkeesta riippuen hankesuunnitteluun tulee varata aikaa kuukaudesta yhteen vuoteen. Kokonaisaikaan vaikuttaa se, kuinka paljon lähtötietoja on jo käytettävissä ja kuinka paljon erilaisia selvityksiä laaditaan hankesuunnittelun aikana.

Ota yhteyttä!

Markku Hyvärinen
Asiakkuudet, johtaja
Helsinki
040 543 5758

Markus Leino
Aluepäällikkö
Lahti
040 717 6543

Juha-Pekka Hakkarainen
Aluepäällikkö
Jyväskylä
043 825 5605

etunimi.sukunimi@talokeskus.fi

 

Tilaa uutiskirje

Seuraa alan tapahtumia ja saat ajankohtaisia uutisia!

Klikkaa Ota yhteyttä! -painiketta

Täytä lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla tarjoukset@talokeskus.fi

 

Ota yhteyttä!