Vastaanottomenettely

Vastaanottomenettely on laadun varmistamista. Toimitila- ja palvelurakennusten LVISA-tekniset laitteistot ja niiden automaatio ovat varsin monimutkainen kokonaisuus. Uudis- ja korjausrakentamisessa on tärkeää, että nämä laitteistot rakennetaan, säädetään ja viritetään oikein. Vain siten voidaan varmistaa laitteistojen oikea toiminta, hyvä energiatalous ja haluttu ongelmaton sisäilmasto.

Talokeskuksen vastaanottomenettelyllä kiinteistön rakennuttaja tai tuleva käyttäjä varmistaa hyvän lopputuloksen LVISA-laitteistojen ja sisäilmaston osalta.

Vastaanottomenettelyyn voi kuulua kulloinkin sovittavassa laajuudessa mm:

  • Asennustarkastukset
  • Laitteiden toimintakokeet
  • Tarkistusmittaukset
  • Laitoksen koekäyttö
  • Huoltokirjat
  • Kiinteistönhoitopalveluiden hankinnan konsultointi
  • Hoitohenkilökunnan koulutus

Vaativissa kohteissa on suositeltavaa toteuttaa koko rakennusajan kattava LVISA- töiden valvonta. Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus vaativien kohteiden valvonnasta ja vastaanotoista. Laaja mittaus- ja testauskalustomme kattaa kaikkien normaalien toimintojen tarkastamisen.