Rakennusautomaatio - kohti parempaa energiatehokkuutta

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio on keskeisessä osassa kiinteistön toiminnassa ja energiatehokkuudessa. Automaatiolla ohjataan ja seurataan rakennusten taloteknisiä laitteita ja järjestelmiä kuten ilmanvaihtoa, lämmitystä, jäähdytystä, valaistusta yms.

Rakennusautomaatio antaa työkalut LVIAS-järjestelmien optimaaliseen käyttöön. Optimaalisella käytöllä säästetään energiakuluja käyttämällä energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Kiinteistön automaatio on teknologiaa, jonka hyödyt näkyvät pitkällä aika välillä.

Talokeskus tarjoaa automaatiosuunnittelua, automaatiojärjestelmien toimintakokeita, hankesuunnittelua, valvontaa, rakennuttamista sekä muita automaation asiantuntijapalveluita.

Automaatiosuunnittelussa otetaan asiakkaan tarpeet huomioon ja räätälöidään järjestelmän taso sen mukaiseksi. Suunnittelukohteet vaihtelevat aina asunto-osakeyhtiöistä suuriin liikekiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin, toimitiloihin ja hotelleihin.

Automaation toimintakokeissa varmistetaan automaatiojärjestelmän toiminnallisuus. Toimintakokeisiin kuuluu myös suunnitelmien tarkastus ja kommentointi. Toimintakokeissa testataan LVIAS-järjestelmän ohjaukset, säädöt, hälytykset ja valvomotoiminnot sekä tarkastetaan asennukset.

Automaatiojärjestelmä ohjelmoidaan aina kiinteistökohtaisesti, joten on tärkeää, että järjestelmä toimii suunnitelmien mukaisesti. Olemme tehneet toimintakokeita suurille tuotantolaitoksille, kauppakeskuksille, sairaaloille ja erilaisille liiketiloille.

Automaation hankesuunnittelussa kartoitetaan kiinteistön nykytilanne ja asiakkaan tahtotilaa. Hankesuunnitelma laaditaan siten, että se ohjaa suunnittelua ja antaa tarvittavat lähtötiedot onnistuneelle suunnittelulle. Valvonnassa ollaan mukana koko urakointivaiheen ja varmistetaan onnistunut lopputulos annetussa aikataulussa. Teemme myös rakennuttamista automaation saneeraushankkeissa. Rakennuttamiseen kuuluu oleellisena osana myös toimintakokeet.

Automaatiolaitteiston saneeraus tuo asiakkaalle parempaa kiinteistön hallintaa ja tätä kautta energiasäästöjä älykkäissä ohjausjärjestelmissä. Tahdomme olla mukana kiinteistön kehittämisessä ja automaatiojärjestelmien toteutuksessa. Tätä kautta saadaan lisäarvoa kiinteistölle sekä parempaa energian hallintaa sisäilman olosuhteista tinkimättä.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja rakennusautomaatiosta? Täytä oheinen lomake, niin olemme pian yhteydessä sinuun.


CAPTCHA image