Lämpökuvaus on nopea tapa kartoittaa korjausta vaativat rakenteet

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella mitataan kohteen pinnasta lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökamera muodostaa mittaustiedoista selkeän ja havainnollisen kuvan. Lämpökuvaus yhdistettynä Talokeskuksen laajaan korjausrakentamisen sekä ylläpidon erikoisosaamiseen mahdollistaa kattavat, tarkat ja helposti hyödynnettävät lämpökuvausraportit.

Lämpökuvauksella selvitetään kiinteistön rakenteiden kuntoa ja LVIS-laitteiden toimintaa

Lämpökuvauksella voidaan selvittää nopeasti ja rakenteita rikkomatta rakennuksen ulkovaipan viat ja puutteet, vaipan ilmavuodot, lämmöneristyksen kunto ja tasaisuus sekä kylmäsillat. Lämpökuvauksella voidaan myös tarkastella LVIS-laitteiden toimintaa sekä paikantaa kosteusvaurioita tietyin edellytyksin.

Lämpökuvaus korjausrakentamisessa

Lämpökuvaus korjausrakentamiskohteissa on helppo ja nopea tapa kartoittaa korjausta vaativat rakenteet. Näin vältytään ylimääräisiltä pintojen rikkomisilta ja tarpeettomilta korjauksilta. Korjaustarpeet pystytään kohdentamaan oikein ja vältytään lisäkustannuksilta.

Lämpökamerakuvausta voidaan käyttää korjausrakentamisen laadunvarmistamisessa. Korjausrakentamiskohteissa on usein tärkeää parantaa energiatehokkuutta. Lämpökuvauksella energiahävikkiä aiheuttavat ilma- ja lämpövuodot voidaan paikantaa.

Lämpökuvaus uudisrakentamisessa

Lämpökuvaus on erinomainen työkalu uudisrakentamisen laadunvarmistuksessa. Mittaustulokset voidaan tarvittaessa analysoida paikan päällä. Jo rakennusvaiheessa havaittujen vikojen korjaaminen on halvempaa ja helpompaa.

Lämpökuvaus talotekniikassa

Kiinteistön sähkökeskusten lämpökuvauksella voidaan tehokkaasti ehkäistä viallisista liitoksista tai hapettuneista kontaktipinnoista johtuvia sähköpaloja. Lämpökuvauksella havaitaan myös ylikuormittuneet johtimet, jolloin kuormaa pystytään jakamaan ennen sulakkeen palamisen aiheuttamaa järjestelmän käyttökatkosta.

Taloteknisten järjestelmien lämpökuvauksella havaitaan pumppujen ja ilmanvaihtokoneiden osien kuluminen ja näin kunnossapitotoimenpiteet pystytään suorittamaan ilman ennakoimattomia käyttökatkoksia järjestelmissä. Lämpökuvauksella voidaan tarkistaa lattialämmityksen toiminta sekä paikantaa vikakohdat.

Talokeskuksen sertifioitua lämpökuvauspalvelua

Lämpökuvaus suoritetaan Rakennustiedon RATU-kortiston 1213-S ohjeen mukaisesti. Lämpökuvien oikea tulkinta on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta.

Yleistä lämpökuvauksesta

Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton rakentamisen laadun sekä rakennuksen kunnon tutkimusmenetelmä. Lämpökuvauksella pyritään paikantamaan kiinteistön rakenteiden vikoja, kuten eristevikoja, kylmäsiltoja, ilmavuotoja. Lämpökuvauksella on myös mahdollista tietyin edellytyksin paikantaa kosteus ja homevaurioita. Lämpökuvaus on nopea ja edullinen tapa tutkia ja löytää energiahävikkiä aiheuttavat, asumisviihtyvyyttä alentavat ja kosteus- sekä homeriskejä aiheuttavat vikakohdat.

Hallitsemattomat ilmavuodot ovat lämpökuvauksen yleisimpiä paikannettavia vikoja. Ilmavuodot lisäävät kiinteistön energiankulutusta olennaisesti sekä aiheuttavat vetoa. Lisäksi jos kosteaa sisäilmaa pääsee vuotamaan rakenteisiin, syntyy kosteus- ja homevaurio riskejä. Jos taas ulkoilma vuotaa rakenteiden läpi hallitsemattomasti, aiheuttaa se asumisviihtyvyyttä alentavaa vedon tunnetta, joka yleensä pyritään poistamaan lämmitystä lisäämällä, jolloin energiakulutus kasvaa. Sisätiloihin vuotava ilma saattaa myös tuoda mukanaan ulkoilman ja rakenteiden epäpuhtauksia.

Lämpökuvauksella voidaan myös selvittää vesipattereiden ja putkistojen tukkeumia, termostaattien toimivuus sekä lattialämmitysputkien sijainti. Lämpökuvaksen pohjalta tehdyt korjaustyöt maksavat lämpökuvauksen takaisin lyhyessä ajassa. Lämpökuvauksella säästetään myös aikaa, kun korjaukset voidaan kohdistaa tarkasti oikeisiin paikkoihin, eikä turhaan esimerkiksi avata kiinteistön kunnossa olevia rakenteita.

Lisätietoja

Jari Halonen
Yksikön päällikkö
Puh. 0400 232 285

Pyydä tarjous

Täytä oheinen lomake tai lähetä tarjouspyyntösi sähköpostilla Sanna Boströmille.


CAPTCHA image

 

Lomakkeen lähettäminen saattaa kestää hetken. Tiedot tallentuvat suoraan järjestelmäämme. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.