Kuntoarvion mukana saat kunnossapitotarveselvityksen

Kunnossapitotarveselvitys

Talokeskuksen kuntoarvio tuottaa taloyhtiölle esityksen lakisääteisestä kunnossapitotarveselvityksestä. Esitys on editoitavissa tarpeisiinne soveltuvaksi ja hallituksen vahvistettavaksi. Kuntoarvioon perustuva kunnossapitotarveselvitys on luotettava ja käyttökelpoinen dokumentti.

Asunto-osakeyhtiölaki määrää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.