Suunnitelmallinen kunnossapito tuo merkittäviä säästöjä kiinteistölle

Kiinteistön ylläpito ja kunnossapito alkaa välittömästi rakentamisen jälkeen, kun kiinteistö on otettu käyttöön. Taloyhtiön hallitus vastaa osakkaiden omaisuuden arvon säilyttämisestä. Realistinen käsitys nykytilanteesta ja arvio tulevista korjaustoimista mahdollistavat oikeiden päätöksien tekemisen taloyhtiössä.

Kiinteistöä pidetään kunnossa huoltamalla ja korjaamalla rakennusta osa-alue kerrallaan. Taloyhtiössä kunnossapito ja korjaustoimenpiteet kohdistuvat joko yhteisiin tiloihin tai asuntoihin sekä näissä oleviin rakennusosiin, järjestelmiin ja laitteisiin. Taloyhtiö vastaa kunnossapidon toteutuksesta ja kustannuksista yhteisten tilojen osalta.

Kiinteistön suunnitelmallisella ja jatkuvalla kunnossapidolla varmistetaan, että korjaustarpeet eivät pääse yllättämään. Kuntoarvio kertoo kiinteistön tulevat korjaustarpeet ja kuntoarvion yhteydessä syntyvät niin PTS kuin esitys lakisääteisestä kunnossapitotarveselvityksestä. Talokeskus tarjoaa myös jatkuvan kunnossapitopalvelun, joka on kustannustehokas tapa pysyä jatkuvasti ajan tasalla kiinteistön kunnosta.

Lisätietoja

Jari Halonen
Yksikön päällikkö
Puh. 0400 232 285