95 vuotta toimintaa taloyhtiöiden hyväksi

Talokeskuksen historia

On vuosi 1923 – Salpausselässä pidettiin ensimmäiset hiihtokilpailut ja säännölliset yleisradiolähetykset aloitettiin Tampereella. Samoihin aikoihin Helsingin keskustassa Talonomistajain osakeyhtiö käynnisteli toimintaansa myymällä mattoja ja tapettia. Muutaman vuoden sisällä mukaan tulivat myös kiinteistönvälitys, kiinteistöalan julkaisujen kustantaminen ja Talonomistajain lehden julkaiseminen.

30 -luvun lama eli pula-aika kosketti myös Suomea. Mattokauppa jouduttiin lopettamaan ja kiinteistönvälitystoiminta seisahtui. Talonomistajain osakeyhtiö ryhtyi harjoittamaan isännöintiä, josta tuli nopeasti tuottava liiketoimi. Samoihin aikoihin käynnistettiin myös lämmöntarkkailu taloyhtiöissä, sillä keskuslämmitykset hiilikattiloineen olivat yleistyneet kantakaupungin kerrostaloissa.

Seuraava mielenkiintoinen ajanjakso oli 40-luvun sotavuodet. Osa työntekijöistä oli määrätty rintamalle varmistamaan Suomen itsenäisyyttä. Elettiin kaikin puolin tiukkoja aikoja ja esimerkiksi lämmityshiilestä oli kova puute. Niinpä Talokeskus ryhtyi toimittamaan taloyhtiöille halkoja lämmitystä varten. Pian sodan jälkeen käynnistettiin halkokaupan lisäksi lakiasiainpalvelut.

Jälleenrakentamisen aika ulottui 50-luvulle asti ja Talokeskus laajensi palveluitaan rakennustekniseen konsultointiin. Samaan aikaan Talokeskuksen omistajiksi vakiintuivat liitot ja esimerkiksi vuonna 1955 liitot omistivat jo 75% yhtiön osakkeista. Suurin yksittäinen omistaja oli Suomen Kiinteistöliitto.

Rakentaminen ja kaupungistuminen lisääntyivät 60-luvulla. Talokeskus aloitti LVI -suunnittelun ja talonmiespalvelut. Myös kiinteistönvälitys käynnistettiin uudestaan. Talokeskuksen nimi sai lähes nykyisen muotonsa vuonna 1963, kun siitä tuli Suomen Talokeskus Oy – Finlands Gårdcentral Ab.

70 -luvulla, voimakkaan lähiörakentamisen aikaan, Talokeskuksessa elettiin värikkäitä aikoja ja tehtiin paljon muutoksia. Lakiasiainosaston toiminta lopetettiin vuonna 1970 ja kiinteistönhuolto-osasto muutamaa vuotta myöhemmin. Talokeskuksen omistajien, kiinteistöalan järjestöjen, tahoilla oli erimielisyyksiä palveluiden laajuudesta ja lopulta liiketoiminnoista jäi jäljelle painotuotteiden kustannustoiminta sekä LVI- ja rakennustekninen konsultointi.

Vuonna 1980 Kiinteistöliitto ja Talokeskus sopivat lämmöntarkkailun siirtämisestä takaisin Talokeskuksen toiminnaksi. Samoihin aikoihin suunniteltiin uusia palveluita ja mukaan tulivat sähkötekninen konsultointi ja ATK -pohjainen kulutusseuranta. Toimintaa laajennettiin myös liike- ja toimitilakiinteistöihin. Liiketoiminnassa keskityttiin kiinteistöalan konsultointiin ja 90-luvun alussa painotuotteiden kustannus siirrettiin Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle. Samalla virallisesta nimestä tuli suomenkielinen, Suomen Talokeskus Oy. Uusina palveluina käynnistettiin pelastussuunnitelmien laatiminen ja asbestikartoitukset. Vuonna 1998 avattiin ensimmäisen sukupolven internet-palvelu – KuluNet.

Talokeskus historia

KuluNet -palvelusta alkunsa saanut Tampuuri siirrettiin Agenteq Solutions Oy:n omistukseen vuonna 2007. Yritys organisoitui uudelleen vuonna 2014 ja uusi juridinen yhtiö, Talokeskus Yhtiöt Oy, perustettiin. Tämän konsernin alla toimi kaksi tytäryhtiötä; Tampuuri -ohjelmistoihin keskittynyt Agenteq Solutions Oy ja rakennuttamiseen ja suunnitteluun keskittynyt Suomen Talokeskus Oy.

Kesä 2018 on ollut uudelleen syntymisen aikaa Talokeskukselle. Kestävä Kehitys, Turva- ja Huolto -toiminnat myytiin kesän kynnyksellä liiketoimintakaupalla uudelle Vahanen Monitoring Services Oy yhtiölle ja Tampuuri -ohjelmistot Visma Finland Holding Oy:lle.

Talonomistajain osakeyhtiö perustettiin palvelemaan asuntojen rakentajia ja omistajia ja siitä lähtien Talokeskuksen keskeisiä palveluita ovat olleet juuri kiinteistöjen omistajien ja rakentajien ajankohtaiset tarpeet. Rakentamisen palveluihin keskittyvä Talokeskus on Suomen vanhin insinööritoimisto ja yksi Suomen vanhimmista yhä toiminnassa olevista yrityksistä.

Talokeskuksessa työskentelee 140 asiantuntijaa. Monet ovat olleet mukana yrityksen kasvussa vuosien ajan, toiset jopa vuosikymmenten. Talokeskuksen palveluita ovat korjaus- ja uudisrakentamisen suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta ja kunnossapito.

Talokeskus on palveluksessasi, kun korjaat vanhaa tai rakennat uutta, olipa kyseessä sitten toimisto, työpaikka, koulu tai koti. Näistä paikoista me Talokeskuksessa pidämme hyvää huolta ja olemme pitäneet jo pian sata vuotta.