Banneri-03.jpg

Suomen Talokeskuksen historia

Alkutaival - Mattokaupasta kiinteistön ylläpitoon

Talokeskuksen perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 20.1.1922. Yhtiötä olivat perustamassa muun muassa rakennusmestari Juho Vainio, insinööri G. G. Elmgren, toimittaja Pekka Angervo sekä lakitieteen lisensiaatti J. T. Hyvönen. Talonomistajain osakeyhtiön (Gårdägarnas aktiebolag) liiketoiminta alkoi vuonna 1923 matto- ja tapettikaupalla Helsingin keskustassa.

Muutaman vuoden sisällä liiketoimintaan tulivat mukaan kiinteistönvälitys, kiinteistöalan julkaisujen kustannus sekä silloisen Talonomistajain lehden, nykyisen Suomen Kiinteistölehden julkaiseminen. 30-luvun lama ajoi silloisen Talonomistajain Keskuksen (Gårdägarnas Central) pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin; mattokauppa jouduttiin lopettamaan ja kiinteistönvälitykselle ei ollut kysyntää. Talokeskus ryhtyi harjoittamaan isännöintiä, josta tuli hetimiten tuottoisa liiketoimi. Vuonna 1933 Talokeskus käynnisti taloyhtiöissä tehtävän lämmöntarkkailun, joka kahta vuotta myöhemmin siirrettiin Kiinteistöliiton tehtäväksi.

Sotien aikana 40-luvulla osa Talokeskuksen työntekijöistä oli määrätty rintamalle ja hiilen puutteen takia yhtiö alkoi välittää taloyhtiöille halkoja lämmitystä varten. Rauhan palattua maahan käynnistettiin lakiasiainpalvelut. Tämän jälkeen 40-luvun lopulla liiketoimet sujuivat hyvin. 50-luvulla liiketoiminta jatkui edelleen voitollisena. Olemassa olevia toimintoja laajennettiin ja vuonna 1957 aloitettiin rakennustekninen konsultointi.

Ensimmäiset 15 vuotta yksityishenkilöiden omistaman yhtiön omistus oli lähinnä osakeantien kautta hiljalleen siirtynyt alan järjestöille. Vuonna 1955 järjestöt omistivat jo 75 % yhtiön osakkeista. Suurin omistaja oli Suomen Kiinteistöliitto.

LVI-suunnittelu ja huoltopalvelut (talonmiestehtävät) aloitettiin 60-luvulla. Myös kiinteistönvälitys käynnistettiin uudelleen. Vuonna 1969 yhtiön liiketoiminta olikin laajimmillaan. Yhtiön nimi sai lähes nykyisen muotonsa vuonna 1963, kun siitä tuli Suomen Talokeskus Oy - Finlands Gårdcentral Ab. Pelkästään suomenkielinen virallisesta nimestä tuli 90-luvulla.

Keskittyminen ydinosaamiseen

Talokeskuksen lakiasiainosaston toiminta lopetettiin vuonna 1970 ja kiinteistöhuolto-osaston vuonna 1974. Seuraavana vuonna Talokeskus myi suurimman osan liiketoiminnastaan vastaperustetulle Helsingin Seudun Talokeskukselle (HST), mikä melkein syöksi yhtiön konkurssiin. HST:n perustamisen ja Suomen Talokeskuksen liiketoimintojen myymisen taustalla olivat kiinteistöalan järjestöjen kiistat, jotka sittemmin saatiin ratkottua. Yhtiö selvisi taas jaloilleen ja alkoi kehittää jäljelle jäänyttä liiketoimintaansa: painotuotteiden kustannustoimintaa sekä LVI- ja rakennusteknistä konsultointia.

Vuonna 1980 Kiinteistöliitto ja Talokeskus sopivat lämmöntarkkailun siirtymisestä takaisin yhtiön liiketoiminnaksi, mikä vakautti yhtiön taloudellisen tilanteen. Yhtiö käynnisti tämän jälkeen pian uusia liiketoiminta-alueita, joita olivat sähkötekninen konsultointi ja ATK-pohjainen kulutusseuranta. Samalla Talokeskus laajensi liiketoimintaansa myös liike- ja toimitilakiinteistöihin.

90-luvun alussa Talokeskus keskittyi varsinaiseen ydintoimintaansa kiinteistönpidon konsultointiin, kun painotuotteiden kustannus siirrettiin Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle (entinen HST). Vuosien 1990-92 laman aikaan yhtiö ajautui kysynnän laskiessa ja omien kiinteistöomistustensa rasittamana historiansa syvimpään taloudelliseen ahdinkoon ja oli tehdä konkurssin. Talokeskus kuitenkin selvisi ja käynnisti uusia palveluita, kuten esimerkiksi pelastussuunnitelmien laatimisen ja asbestikartoitukset. Vuonna 1998 avattiin ensimmäisen sukupolven internet-palvelu - KuluNet.

Nykypäivä - kasvun ja kehityksen aikaa

2000-luvulla Talokeskus on kasvattanut tasaisesti liiketoimintaansa ja kasvanut yhdeksi kiinteistö- ja rakennusalan kannattavimmista konsulttitoimistoista. Vuosikymmenen aikana syntyi myös KuluNet-palveluista kehitetty kiinteistönhallintaohjelmisto Tampuuri, joka vuonna 2007 siirrettiin Agenteq Solutions Oy:n omistukseen. Samalla Agenteqista tuli Talokeskuksen tytäryhtiö ja Talokeskuksesta konserni.

30.6.2010 Talokeskus osti tytäryhtiönsä Agenteq Solutions Oy:n koko osakekannan ja Arkkitehtuuritoimisto Semeri Oy:n Lahdesta. Lisäksi yhtiö perusti uuden toimiston Tampereelle.

1.1.2014 Yritys organisoitui uusiksi, jolloin perustettiin uusi juridinen yhtiö; Talokeskus Yhtiöt Oy. Tämän konsernin alla toimii kaksi tytäryhtiötä; Agenteq Solutions Oy ja Suomen Talokeskus Oy. Agenteq Solutions Oy:n liiketominta sisältää Tampuuri ohjelmistot ja palvelut ja Suomen Talokeskus Oy sisältää Rakennuttamisen ja suunnittelun liiketoiminnan.

Hae sivuilta