Kiinteistöturvallisuus Talokeskukselta

Valitettavan usein rakennusten käyttäjien, asukkaiden sekä työntekijöiden kunnollinen ohjeistaminen ja koulutus sekä käytännön turvaharjoitukset on unohdettu.

Talokeskuksen palveluihin kuuluu kiinteistöjen vastuuhenkilöiden perehdyttäminen kiinteistöturvallisuuteen ja pelastussuunnitelmaan sekä poistumisharjoitusten ja alkusammutuskoulutuksen järjestäminen kiinteistön käyttäjille.

Sähköinen, helposti päivitettävä pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta www.turvakohde.fi.

Kiinteistöturvallisuus palvelukokonaisuutena Talokeskukselta

Kiinteistöturvallisuus on osa talokeskuksen laajaa kiinteistön ylläpidon palvelutarjoamaa. Kiinteistöturvallisuus palvelumme tuovat hallittavuutta kiinteistöjen omistajille.

Talokeskuksen tarjoama laaja palvelutuotanto perustuu Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmään. Tampuuri on jatkuvan kehitystyön alla ja nyt myös laajentunut merkittävästi kiinteistöturvallisuuden eri osa-alueille.

Kerromme mielellämme lisää mitä mahdollisuuksia Tampuuri tuo kiinteistöturvallisuuteen mm. useiden kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ylläpidossa.

Talokeskuksen palvelukonsepti turvallisuusasioiden kuntoon saattamiseksi:

  • Kohteesta löytyvän pohjapiirustusaineiston tarkistaminen ja päivittäminen, tarvittaessa kokonaan uusien piirustusten laadinta
  • Kohteen palo- ja pelastustietojen kartoittaminen paikan päällä sekä korjausehdotusraportti
  • Turvakarttojen laadinta ja opastetaulujen toimittaminen
  • Tarvittaessa muiden tekniikkakarttojen ja paloaluekarttojen laadinta päivitettyihin pohjapiirroksiin
  • Pelastussuunnitelman laadinta tai päivitys
  • Kohteeseen nimetyn turvallisuushenkilöstön koulutus ja koulutusmateriaalin laadinta
  • Tietojen ylläpito Tampuuri-tietojärjestelmässä.

Toimimme Kauppakeskus Kaaressa kiinteistöturvallisuuden kumppanina. Tutustu referenssiin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää turvallisuustarpeistasi!

Hae sivuilta