Huoltokirja uudiskohteeseen

Laadimme huoltokirjan uudiskohteeseen yhteistyössä tilaajan ja muiden hankkeen osapuolten kanssa. Huoltokirja sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.

Huoltokirja koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle. Huolehdimme tämän aineiston keräämisestä ja koordinoinnista.

Huoltokirjan on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätään, että huoltokirja on laadittava uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Huoltokirjan tulee olla uudisrakennuksen loppukatselmuksessa viranomaisten todennettavissa.

Huoltokirjan laadinta uudiskohteeseen jakautuu kolmeen vaiheeseen

Suunnitteluvaiheessa huoltokirjan laatija

 • perustaa kohteen Tampuuri-kiinteistöjärjestelmään
 • lisää hankkeen pääosapuolet kohteeseen
 • perustaa käyttäjätunnukset osapuolille
 • käy suunnittelijoiden kanssa läpi kohdetiedot
 • perustaa kohteen huoltokohteet
 • toimittaa hankekohtaisen aineistopyynnön sähköpostilla.

Toteutusvaiheessa huoltokirjan laatija

 • toimittaa käyttäjätunnukset urakoitsijoille konetietojen täyttöä varten
 • toimittaa hankekohtaisen aineistopyynnön sähköpostilla
 • ottaa yhteyden urakoitsijoihin tarvittaessa.

Vastaanottovaiheessa huoltokirjan laatija

 • valvoo, että aineisto toimitetaan esitetyn aikataulun mukaisesti
 • valvoo, että tiedot on täytetty ohjeiden mukaisesti
 • toimittaa tiedot huoltokirjan toimitustilanteesta tilaajalle vastaanottoa varten.

Hae sivuilta