Huoltokirja olemassa olevaan kiinteistöön

Laadimme huoltokirjan olemassa olevalle kiinteistölle tai kiinteistöryhmälle esimerkiksi peruskorjaushankkeen yhteydessä yhteistyössä tilaajan ja muiden osapuolten kanssa.

  • Huolehdimme kohteen perustamisesta Tampuuri-järjestelmään sekä LVISA-teknisten perustietojen, tila- ja laitetietojen viennistä sinne
  • Koordinoimme tietojen saantia arkkitehdilta, suunnittelijoilta sekä urakoitsijoilta
  • Liitämme palvelukuvaukset sekä hoito- ja huolto-ohjeet huoltotehtäviin ja laadimme huoltokalenterin
  • Tarvittaessa laadimme mappiversion huoltokirjasta.

Kun huoltokirja laaditaan olemassa olevaan kiinteistöön tai kiinteistöryhmään, asiakas saa käyttöönsä kehittämämme laajan huoltokirjasisällön:

  • laaja tehtävärekisteri, palvelukuvaukset ja ohjeet
  • taloteknisten ja nostolaitteiden konekorttipohjat
  • valmiit käyttöoikeus- ja palveluntuottajaroolit ohjelmassa
  • laaja valikoima valmistajakohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita (kuten iv-koneet, pumput, turvavalaistus- ja paloilmoitinkeskukset).

Vaikka huoltokirja ei ole pakollinen kaikissa ennen maankäyttö- ja rakennusasetuksen voimaan tuloa vuonna 2000 valmistuneissa kiinteistöissä, hyvä kiinteistönpitotapa edellyttää sen tekoa. Asetus edellyttää huoltokirjaa sellaisissa vanhoissakin rakennuksissa, joissa on tehty rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Hae sivuilta