Auditointipalvelu kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

Kiinteistön hoito ja huolto edellyttävät selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita ja määrätietoista johtamista. On oltava selkeä toimintamalli, joka huomioi kiinteistöön kohdistuvat taloudelliset, tekniset ja juridiset määräykset - unohtamatta käyttäjien tarpeita ja asiakaspalvelua. On myös määriteltävä tarkat tehtävät, suorituskerrat, laatutasot ja mittauspisteet.

Talokeskuksen auditointipalvelu auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja hallitsemaan yksityiskohdat. Auditoinnissa käydään läpi kiinteistön huollon ja hoidon osa-alueet, etsitään kehityskohteet ja autetaan muutoksen läpiviemisessä. Lopputuloksena on aikaisempaa toimivampi ja kustannustehokkaampi toimintamalli. Ulkopuolinen kokenut auditoija löytää ja antaa uuden ja todennäköisesti paremman lopputuloksen.

Auditoinnin laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Joskus on kysymyksessä asioiden ja prosessien päivitys, joskus taas syvällinen analyysi siitä, miten asiat saadaan ajan tasalle. Talokeskuksella on erinomainen osaaminen auditointiin, koska palvelumme kattavat kiinteistön koko elinkaaren.

Hae sivuilta