Suuren yrityksen pakollinen energiakatselmus Talokeskukselta

Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Mikä on suuri yritys?

Suureksi yritykseksi katsotaan toimialasta riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen ja sen Suomessa tai ulkomailla omistamien kaikkien yritysten yhteenlasketut henkilömäärät, liikevaihdot ja taseet. Eli suuren yrityksen määrittelyyn vaikuttaa kaikki yrityksen omistus, vaikka osa olisi ulkomailla.

Mitä yrityksen energiakatselmusraportti sisältää?

  • Koko yrityksen/konsernin energiankäytön analysointi. Kaikkien Suomessa olevien energian käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvien toimintojen energiankulutus ja kulutuksien jakautuminen.
  • Otos kohdekatselmuksia, joka määräytyy rakennusten tai toimipaikkojen lukumäärän mukaan:
15 - 100 rakennustakatselmoitava määrä 10 % rakennusten lukumäärästä
101 - 400 rakennustakatselmoitava määrä neliöjuuri rakennusten lukumäärästä
yli 400 rakennustakatselmoitava määrä 5 % rakennusten lukumäärästä
  • Energiatehokkuutta parantavat toimet. Esitetään koko yrityksen tärkeimmät energiatehokkuuden kehittämiskohteet ja -alueet (kohdekatselmusten pohjalta)
  • Suunnitelma tehtävistä kohdekatselmuksista, seuraavaan 4 vuoden päästä tehtävään yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävistä kohdekatselmuksista ja niiden ajankohdista.

Vaihtoehdot energiatehokkuuslain toteuttamiseen

1. Toteutetaan direktiivin mukainen yrityksen energiakatselmus, sisältäen kohdekatselmukset.
2. Liitytään energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmään

  • VAETS, TETS-raportoinnissa (= energiatehokkuussopimusjärjestelmä) mukana nyt jo osa Talokeskuksen asiakkaista
  • ETJ+ - käyttöönotto tämän lisäksi vapauttaisi yrityksen energiakatselmusraportin laadinnasta

3. Yrityksellä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO 50001
4. Yrityksellä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO 14001 ja sertifioitu ETJ+.

Mitä Talokeskus tarjoaa?

Vaihtoehto 1

Yritys liittyy (tai on jo) energiatehokkuussopimukseen ja ETJ+-järjestelmään, jolloin tuotamme energiaseurantapalvelun kautta tiedot vuosittaista raportointia varten ja teemme tarvittavat kohdekatselmukset. Teknisen tarkastuspalvelun kautta voidaan lisäksi tuottaa systemaattisesti korjaus- ja kunnossapitoehdotuksia energiansäästön saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Vaihtoehto 2

Talokeskus tuottaa yritykselle direktiivin mukaisen yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, sisältäen kohdekatselmukset. Tiedot tallennetaan ja ylläpidetään Tampuuri-järjestelmässä. Lisäksi yrityksellä on mahdollista ottaa käyttöön Kulutusseurantapalvelu, jolla varmistetaan energiankulutuksen jatkuva seuranta. Teknisen tarkastuspalvelun kautta voidaan lisäksi tuottaa systemaattisesti korjaus- ja kunnossapitoehdotuksia energiansäästön saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Tekninen tarkastuspalvelu tuo lisäarvoa etenkin niissä kiinteistöissä jotka yritys itse omistaa.

Vaihtoehto 3

Jos yrityksellä on tai se ottaa käyttöön ISO-50001 -energianhallintajärjestelmän, Talokeskus voi tarvittaessa tuottaa raportoinnin tueksi materiaalia ja tehdä kohdekatselmukset.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä, niin keskustellaan mikä on paras vaihtoehto sinun edustamallesi yritykselle!


asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija
puh. 050 533 7127

Hae sivuilta