Banneri_38.jpg

Kulutusseurantapalvelu kiinteistölle

Kiinteistön lämmön-, sähkön- ja vedenkulutukset aiheuttavat noin 40 - 45 % ylläpitokustannuksista. Ilman kulutusseurantaa energiaa käyttäviin järjestelmiin pääsee helposti kehittymään vähitellen pahenevia ja vaikeasti havaittavia vikoja, jotka lisäävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia.

Talokeskus on tuottanut kulutusseurantapalveluita kiinteistöille yli 30 vuoden ajan. Kiinteistöjä kulutusseurantapalvelussamme on useita tuhansia. Palvelua on kehitetty jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kulutusseurantapalvelu voidaan toteuttaa tapauksesta riippuen joko manuaalisella mittarilukemaseurannalla tai automaattisella etäluennalla.

Säännöllinen seuranta vähentää kulutuksia

Kulutusten hallitsemisen perusedellytys on säännöllinen kulutusten seuranta. Kulutustietoja pitää myös hyödyntää aktiivisesti, jotta niistä olisi hyötyä. Tilastolliset tutkimukset osoittavat, että säännöllisesti kulutuksiaan seuraavien kiinteistöjen kulutukset ovat noin 10 % pienemmät kuin muilla kiinteistöillä.

Uudis- ja saneerauskohteissa on tehokkaan energianseurannan lähtökohtana saada kulutusseuranta käynnistettyä heti alusta alkaen. Siksi mittausratkaisuihin on hyvä päästä vaikuttamaan niin aikaisin, kuin mahdollista. Tämä säästää kustannuksia ja lisätöitä käyttöönottovaiheessa.

Tietojen kerääminen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmällä

Tampuurin Kulutusseurannan raportointiliittymästä saat käyttöösi monipuolisen raporttivalikoiman, kuten kulutusseurantaraportin, trendiraportteja ja toimintakertomusliitteen. Muita ominaisuuksia ovat mm. lukema- ja mittaritietojen selailu, automaattiraportit omaan sähköpostiin ja hälytystoiminnot. Vertailua helpottaa se, että käytössäsi on koko asiakaskuntamme kulutustietoihin perustuvat vertailutiedot.

Etäluennalla paremmin kiinni kulutuksiin

Kuukausitasoisen kulutusseurannan lisäksi seuranta voidaan etäluentapalvelulla toteuttaa tuntitason seurantana. Etäluenta mahdollistaa tarkemmat ja monipuolisemmat poikkeamahälytykset sekä nopeamman reagoinnin vikatilanteisiin. Tällä on suora vaikutus kiinteistön kustannuksiin, kun vikoihin ja turhiin kulutuksiin päästään puuttumaan hyvissä ajoin.

Talokeskuksen toteuttama etäluentapalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja kustannustehokkaasti. Riippumatta käytettävistä laitteistoista tai paikkakunnasta, kiinteistön tuntikulutustiedot löytyvät aina yhdestä paikasta raportoinnin ollessa kattavaa ja yhdenmukaista.

Ota yhteyttä!

Tulemme mielellämme esittelemään palveluitamme tarkemmin luoksenne.
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Myynti

matti_hellgren.jpg

Matti Hellgrén

asiakaspalvelupäällikkö
energia-asiantuntija

050 533 7127

Kulutusseuranta

ainokuva.jpg

Aino Virtanen

tiimipäällikkö
energia

043 825 3665

Tekninen tarkastuspalvelu

tapio_matila.jpg

Tapio Matila

yksikön päällikkö
tarkastukset

040 504 4167

Hae sivuilta