Kiinteistön ylläpito hallintaan huolto ohjelma 1000x388.jpg

Kiinteistön etähallintapalvelu

Talokeskuksen etähallinta- ja rinnakkaispalvelut on ratkaisu moneen tilanteeseen. Käyttäjätyytyväisyys, laitteiden toiminta, kiinteistön kustannukset ja elinkaaren optimointi ovat asioita, joista jokainen kiinteistön käyttäjä, vastuuhenkilö tai omistaja on kiinnostunut. Talokeskus tarjoaa kiinteistön etähallintapalvelua, joilla nämä asiat varmistetaan ja tarjotaan käyttäjille paremmat olosuhteet.

Kiinteistön toimintaa valvotaan ja ohjataan reaaliajassa, jolloin saadaan varmistettua optimitilanne ja pystytään reagoimaan kiinteistössä tapahtuviin muutoksiin. Etähallintapalvelulla yhdistetään toimintaketju aina havainnosta toteutukseen ja ylläpidosta korjauksiin. Yhdistämällä palveluun kulutusseurannan ja tekniset tarkastukset, muodostaa palvelu kokonaisvaltaisen kiinteistön olosuhde- ja energianhallintapalvelun, jossa tiedot löytyvät yhdestä kiinteistötietojärjestelmästä.

Kiinteistön etähallintapalvelun hyödyt

 • käyttäjätyytyväisyyden paraneminen
 • laitteiden oikean käytön varmistaminen
 • kiinteistön kustannusten ja elinkaaren optimointi

Etähallintapalvelun toiminta

 • Tilaajan kanssa määritellään etähallintapalvelun tavoitetaso, kartoitetaan automaatiojärjestelmät, tarkennetaan tavoitteet, projektoidaan mahdolliset investoinnit ja käynnistetään palvelu
 • Hallitaan ja ylläpidetään rakennusautomaation optimaalista toimintaa
 • Optimoidaan olosuhteet kiinteistössä (edellyttää olosuhdemittauksia)
 • Ylläpidetään asetettuja tavoitteita (energiankulutus, kustannukset, jne.)
 • Valvotaan kiinteistöhoidon hälytyksiin reagointia ja ohjataan ennakoivaan kunnossapitoon
 • Varmistetaan tarvittavat toimenpiteet asetettujen tavoitteiden ylläpitämiseksi (toiminnanohjaus)
 • ValvomoBI-raportti neljännesvuosittain tavoitteiden seurannasta
 • Hoitohenkilökunnan opastus- ja neuvontapalvelu ongelmatilanteissa

Palveluiden avulla saatava arvioitu energia- ja ylläpitokustannusten säästöpotentiaali on 10-20% verrattuna nykyisiin kustannuksiin.

Kysy lisää!

Ota yhteyttä etähallintapalvelun asiantuntijaan:

Jesse Nieminen

0505619275

Hae sivuilta