Talokeskuksen energiakatselmus - kokemuksella ja laadulla

Energiakatselmus on keino selvittää kiinteistön energiataloudellinen tila ja kunto, säästömahdollisuudet, tarvittavat korjausinvestoinnit ja niiden kannattavuus.

Talokeskuksen energiakatselmus on laadukas ja kattava. Meillä on satojen energiakatselmusten kokemus. Energiakatselmuksen tekee kokenut asiantuntijamme. Tuloksena asiakas saa selkeän energiakatselmusraportin. Energiakatselmusraportin toimenpide-ehdotuksesta selviää myös säästöinvestointien takaisinmaksuajat.

Talokeskuksen energiakatselmus toimitilakiinteistöille on MOTIVA:n energiakatselmuksen mukainen. Asuinkiinteistöille Talokeskus on kehittänyt oman energiakatselmusmallin.

Energiakatselmuksen sisältö ja toteutus

Energiakatselmuksessa kerätään kaikkien taloteknisten laitteiden tekniset tiedot, muun muassa lämmönsiirtimien, paisunta-astioiden, pumppujen, säätöventtiilien, toimilaitteiden, automaatiojärjestelmän, mittareiden, ilmanvaihtokoneiden- ja puhaltimien tekniset tiedot.

Ennen energiakatselmusta suoritetaan kysely kiinteistönhoitoliikkeelle, isännöitsijälle ja asukkaille. Kyselyn perusteella valitaan 4-10 huoneistoa katselmukseen. Katselmoitavissa huoneistoissa mitataan muun muassa hetkellinen lämpötila oleskeluvyöhykkeeltä, ikkunoiden ja ovien pielien lämpötilat, seinien, ylä- ja alapohjan lämpötila, vesikalusteiden vesivirtaama, veden painetaso ja ilmamäärät.

Energiakatselmusraportti toimitetaan asiakkaalle kahtena kappaleena sekä pdf-tulosteena. Raportti on nähtävissä myös Tampuurissa. Raporttiin on kirjattu myös toimenpide-ehdotukset.

Energiakatselmuksesta hyödyllistä tietoa

Energiakatselmuksen raportit antavat asiantuntevaa ja syvällistä tietoa kiinteistön energiataloudellisesta tilasta, jonka perusteella on turvallista tehdä päätöksiä korjauksista ja laiteinvestoinneista. Samalla näet millainen kiinteistösi on: Onko se energiasyöppö, joka vaatii pikaista hoitoa vai energiapihi, jolla on asiat kunnossa. Raporteista selviää myös säästöinvestointien takaisinmaksuajat.

Talokeskuksen vastuulliset energiakatselmoijat ovat suorittaneet MOTIVA:n kurssin.

Ota yhteyttä!

Kerron mielelläni lisää ja teen tarjouksen energiakatselmuksesta.

Myynti

matti_hellgren.jpg

Matti Hellgrén

asiakaspalvelupäällikkö
energia-asiantuntija

050 533 7127

Kulutusseuranta

ainokuva.jpg

Aino Virtanen

tiimipäällikkö
energia

043 825 3665

Tekninen tarkastuspalvelu

tapio_matila.jpg

Tapio Matila

yksikön päällikkö
tarkastukset

040 504 4167

Hae sivuilta