Mobiilisovellus rakennushankkeen viestintään

Talokeskuksen hankkeelle on myönnetty KIRA-digi-rahoitusta toisella kokeilurahoituskierroksella, jolla vauhditetaan kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta. Talokeskus on mukana rakennushankkeen viestintäsovelluksella.

Rakennushankkeen aikainen viestintä on koettu hankalaksi ja työlääksi, vaikka tiedetään että viestintä ja tiedonkulku ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa hankkeessa. Talokeskuksen KIRA-digi-kehityshankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mobiilisovellusta, joka toimii projektikohtaisen viestinnän alustana niin tilan käyttäjien kuin projektiorganisaation suuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa testataan sovelluksen toimivuutta asunto-osakeyhtiön korjausprojektissa ja seuraavissa vaiheissa kokeilua tullaan laajentamaan myös muun tyyppisiin projekteihin, esimerkiksi uudishankkeisiin.

Projektiorganisaatio hoitaa automatisoidusti tiedottamisen osakkaille ja muille osapuolille projektinhallintasovelluksen kautta. Kanavaksi on valittu useimpien suomalaisten taskusta löytyvä älypuhelin. Viestit ovat push-tyyppisiä, eli käyttäjä saa notifikaation puhelimeen uudesta tiedotteesta, eikä tietoa tarvitse erikseen etsiä kotisivulta tai muusta kanavasta.

Mobiilisovellusta ja viestinnän uutta mallia pilotoidaan todellisissa korjaushankkeissa. Tavoitteena on käynnistää pilottikokeilu kesään 2017 mennessä.

Mobiilisovellus tulee osaksi Talokeskuksen rTampuuri-sovellusta, joka keskittyy rakennuttamisen tiedonhallintaan kiinteistön koko elinkaaren aikana. Tätä kautta mobiilisovelluksen käyttö tulee pilottivaiheen jälkeen ensi syksynä mahdolliseksi kaikkiin Talokeskuksen käynnissä oleviin ja uusiin rakennushankkeisiin.

Sovelluksen käyttö tulee mahdolliseksi myös kaikille asiakkaillemme, joilla on käytössä rTampuuri-sovellus. Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä vaikuttaa lähes kahden miljoonan suomalaisen asumiseen, harrastamiseen tai tilan käyttöön. Tampuurissa on tällä hetkellä noin 60 000 kiinteistöä, joissa on todennettuja korjaustarpeita tai -hankkeita yhdeksän miljardin euron edestä seuraaville vuosille.

Lue lisää KIRA-digistä: http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/toisen-kierroksen-kokeiluhankkeet-valittu.html

Julkaistu: 19.4.2017 11:58

Takaisin

Hae sivuilta