Tampuuri on viestintätyökalu

Viestinnän rooli isännöitsijän työssä on aina ollut suuri, mutta tänä päivänä asukkaat odottavat entistäkin enemmän viestintää asumisen asioissa. Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Oikeusministeriön viime syksynä julkaiseman Taloyhtiön viestintäsuosituksen mukaan asukkaat toivovat avointa tiedottamista.

Tampuurissa viestintä nivoutuu luontevasti jokapäiväiseen työhön. Kun isännöitsijä kirjoittaa yhtiökokouksen pöytäkirjan, hän saa yhdellä klikkauksella yhtäaikaisesti tallennettua sen taloyhtiön nettisivuille ja lähetettyä iPostina niille osakkaille, jotka haluavat saada tiedotteet paperiversioina.

Isännöitsijä voi Tampuurin postitustyökalussa tehdä uusia tiedotteita ja määrittää missä kiinteistöissä tiedote näkyy. Sähköisissä palveluissa asukas tai osakas voi selata tiedotteita. Isännöitsijä voi lisätä Dokumenttipankkiin uusia tiedostoja ja määritellä näytetäänkö tiedosto vain puheenjohtajalle, hallitukselle vai kaikille osakkaille sekä asukkaille. Asukas tai osakas voi sähköisten palveluiden kautta selata dokumenttiarkistoa, josta löytyy kaikki oman kohteen kuvat, piirustukset, pöytäkirjat sekä kokousmuistiot.

Poikkeustilanteissa, kuten taloyhtiön korjaushankkeen aikana, viestinnän tarve on erityisen suuri. Tampuurin hankeviestintätyökalu mahdollistaa hankkeen aikataulun, yhteyshenkilöiden tietojen ja ajankohtaisten tiedotteiden jakamisen osakkaille ja asukkaille sekä tiedonkulun hankkeen eri osapuolten kesken.

Tampuurin avulla voidaan hoitaa myös kahdensuuntaista viestintää: Asukas tai osakas voi jättää viestejä suoraan sähköisissä palveluissa ja Tampuurissa voidaan vastata viestiin tai lähettää kokonaan uusia viestejä.Tampuurin jokapäiväinen käyttö oman työn tekemisen välineenä on siis asukas- ja osakasviestintää parhaimmillaan.

Lue lisää blogista: https://blog.talokeskus.fi/2016/09/20/kokemuksia-viestinnasta/ ja seuraa meitä somessa.

Julkaistu: 22.9.2016 10:00

Takaisin

Hae sivuilta