Ratkaisuja parempaan asiakaspalveluun

Sähköisten palveluiden avulla vastataan asukkaiden ja osakkaiden kasvaneeseen tarpeeseen hoitaa asiointi sähköisesti. Ennen kaikkea näiden avulla helpotetaan asiakaspalvelun sujuvuutta ja nopeutetaan käsittelyaikoja, jolloin asiakastyytyväisyys paranee. Sähköiset palvelut parhaimmillaan toimivat "syöttökanavana" toiminnanohjaukseen jotta prosesseja voidaan ohjata oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen sähköisissä palveluissa tehdyn toiminnon pitää tuottaa taustalla olevaan tietojärjestelmään operatiivista raportoitavaa tietoa.

Vuoden alusta alkaen Tampuuri-asiakkailla on ollut saatavilla vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoitus, irtisanominen, vakuuden maksaminen allekirjoitusprosessin yhteydessä, asukkaan/osakkaan/käyttäjän omien tietojen ylläpito sekä kahdensuuntainen viestintä osakkaan ja asukkaan sekä asiakaspalvelun välillä.

"Uusinta uutta on helppokäyttöinen sekä nopeasti käyttöönotettava sähköinen vikailmoituspalvelu, kertoo tuotepäällikkö Tuomas Niinistö ja jatkaa; "Tämän palvelun avulla vanhoillekin asukassivuille voidaan upottaa vikailmoituslista sekä vikailmoituslomake. Asukkaan täytettyä lomakkeen, ilmoitus on samalla hetkellä huoltomiehen tehtävälistassa ja sitä kautta nopeammin työn alla."

Uusimmat sähköiset palvelut ovat keskittyneet ennen kaikkea asiakaspalvelun tehostamiseen. Kaikki tiedot nostetaan sähköisiin palveluihin suoraan Tampuurista ja kaikki asukkaan tai osakkaan syötteet tallennetaan suoraan Tampuuriin. Tällä tavalla mahdollistetaan esimerkiksi kahdensuuntainen viestintä yhteydenottojen avulla.

Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Oikeusministeriön viime syksynä julkaiseman Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen mukaan asukkaat toivovat avointa tiedottamista ja tiedottaminen on ennen kaikkea asiakaspalvelua.

Tähän meillä on Tampuurilla ratkaisu. Tampuuri on viestintää. Lue lisää blogistamme: https://blog.talokeskus.fi/2016/09/09/onko-sahkoinen-asiakaspalvelusi-kunnossa-ainakin-asiakkaat-toivovat-sita/

Julkaistu: 9.9.2016 15:15

Takaisin

Hae sivuilta