Rakennuttamisen tiedonhallinta uusiin sfääreihin!

Hallitsetko kiinteistöjesi rakentamisen tiedot koko elinkaarella?


Talokeskus aloittaa rakennuttamisen tiedonhallinnan RATI-sovelluksen käyttöönoton elokuussa. Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmän sovellusmoduuli RATI:lla hallinnoidaan kaikki kiinteistön elinkaaren aikaiset rakennusvaiheet eri hankkeineen jatkuen edelleen ylläpitoon. Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa tietojen välittäminen kaikille hankkeen osapuolille joko tuotteistettujen rajapintojen kautta tai RATI-sovelluksen sisällä.

"Rakennushankkeeseen liittyy useita eri osapuolia, jotka yleensä toimivat omilla tahoillaan tehokkaasti. Todellinen tehokkuus on kuitenkin saavutettavissa vasta hankkeen kaikkien tahojen sujuvalla yhteistoiminnalla", vahvistaa rakentamisen liiketoimintajohtaja Markku Hyvärinen.

"Valitettavasti tietojen välittämiseen käytetään suurelta osin sähköpostia eri yritysten välillä ja jopa saman yrityksen sisällä. Tätä tiedonvälitystapaa huonontaa entisestään se, että sähköposti on työntekijän henkilökohtainen, eikä yrityksellä ole siihen oikeuksia esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen", Hyvärinen huomauttaa.

Nykyiset tavat ratkaisevat vain osan tarpeesta


Uudisrakentamishankkeiden määrät ja laajuudet ovat kasvaneet ja kasvavat entisestään tulevina vuosina kaupungistumisesta ja rakennuskannan ikääntymisestä johtuen. Rakennusala on volyymiltaan yksi suurimmista toimialoista, mutta samaan aikaan alan ICT-investoinnit ovat pienimpien joukossa.

"Kuitenkin Teknologiateollisuuden julkaisussa todetaan ICT:n muodostaneen puolet työn tuottavuuden ja 40 % kokonaistuotannon kasvusta viimeisten 15 vuoden aikana. Lähdimme miettimään rakennusalan tuottavuutta siltä kantilta, että konkreettinen ratkaisu tuottavuuden parantumiseen on ICT:n tehokkaammassa hyödyntämisessä koko elinkaarella", kertoo kehitysjohtaja Janne Katajamäki.

Tuottavuuskysymykseen on jo tarjolla yksittäisiä ratkaisuja, joista tyypillisiä ovat mm. projektipankki dokumenttien hallinnointia varten tai rakennushankkeessa kentällä käytettävät valvontatyökalut. Suunnittelussa yleistynyt tietomallintaminen, joka on mahdollistanut tiedon yhdistämisen suunnittelupöydän ja varsinaisen rakentamisen välillä jne. Todellinen tehokkuus tulee kuitenkin katsomalla rakentamisen tiedonhallintaa jatkumona eikä yksittäisenä projektina. Kuinka monta kertaa tarvitaan ja tallennetaan esim. yksittäinen tieto "kiinteistön nimi" 40 vuoden ajalla, voisiko tämän tiedon tallentaa vain kerran?

Rakennuttamisen tiedonhallinta vastaa nykytarpeeseen


"RATI-sovelluksen kehityksessä on haluttu ottaa huomioon ennen kaikkea kiinteistön omistaja, jonka tulisi hallinnoida rakennettavaa kiinteistöä seuraavat vuosikymmenet ja toteuttaa kaikki vuosien saatossa eteen tulevat korjaushankkeet huolehtien samalla kustannuksista ja käytön terveellisyydestä. Nykytilanteessa rakennushankkeesta jää kiinteistön omistajan käyttöön vaihteleva dokumentaatio ja huonoimmassa tapauksessa rakennushankkeen aikainen tieto kerätään uudelleen ylläpidon tarpeisiin", Katajamäki toteaa.
Katajamäen mukaan käyttäjien oletusarvona on tänä päivänä, että palvelut ovat käytettävissä netin kautta ja vielä helposti. Rakennushankkeen aikana tiedot ovat usein käytettävissä netin kautta.

"Tilojen käyttö alkaa kuitenkin vasta rakentamisen jälkeen, jolloin tietojen pitää olla käytettävissä myös hankkeen jälkeen ja toisaalta täydentyä niihin liittyvillä palveluilla. Lisäksi tämän kaiken pitäisi olla lähes ilmaista", summaa Katajamäki ja jatkaa: "Varsinkin palvelun hinta edellyttää sitä, että tietojen tulisi olla käytettävissä automaattisesti, niin sanotusti sivutuotteena. Tämä voi olla hankala toteuttaa, jos olennainen tieto ei ole digitaalisessa muodossa ja hallittuna."

Talokeskuksen tuottama Tampuuri kiinteistötiedon hallintajärjestelmä on tällä hetkellä käyttöalustana noin 60 000 kiinteistölle, joissa toteutetaan vuosittain tuhansia korjaushankkeita. Samanaikaisesti monet Tampuuri-asiakkaat rakennuttavat uusia kiinteistöjä. Pienelläkin tehokkuuden nostamisella on saavutettavissa merkittäviä vaikutuksia hankkeiden kokonaiskustannuksiin.

Talokeskus tulee käyttämään kaikkien hankkeiden osalta selain- ja päätelaiteriippumatonta RATI-sovellusta syksyn 2016 aikana, jonka jälkeen kehitystä ja käyttöä laajennetaan yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa niin, että asiakasympäristöihin sovellus on käyttöönotettavissa vuoden loppupuolella. Ketterää kehitystä jatketaan mm. tarkastusten, kustannusseurannan, älykkäiden dokumenttien ja hankkeen sähköisen palvelukanavan ja viestinnän osalta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyntiimme: www.talokeskus.fi/yhteystiedot

Kesäisin terveisin
Talokeskus Yhtiöt Oy

Julkaistu: 30.6.2016 15:25

Takaisin

Hae sivuilta