Talokeskus yhteistyöhön monien suurien kiinteistöomistajien kanssa

Vuoden alusta voimaan tulleen energiatehokkuuslain myötä suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus ja riittävä määrä kohde-katselmuksia 5.12.mennessä. Suureksi yritykseksi katsotaan toimialasta riippumatta yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa.

- Suuryrityksen energiakatselmuksia ja näihin sisältyviä kohdekatselmuksia laaditaan parhaillaan. Yrityksen energiakatselmusraportin laadintaan käytettävä työmäärä riippuu hyvin paljon siitä, miten hyvin yrityksessä on tähän mennessä seurattu ja dokumentoitu energia-asioita ja saadaanko esim. kulutustiedot suoraan raportointijärjestelmästä vai joudutaanko tiedot keräämään esim. laskuista, kertoo Energia-yksikön päällikkö Päivi Pääkkönen.

- Kunta-Asunnot Oy on tehnyt yhteistyötä energiansäästö - ja seurantatoimenpiteissä useita vuosia Talokeskuksen kanssa ja olemme olleet tyytyväisiä yrityksen aktiivisuuteen ja kykyyn löytää juuri meille sopivia ratkaisuja. Mm. energiakatselmukset sekä kulutusseurantaan liittyvät tilaukset on hoidettu yhdessä sovittujen raamien sekä aikataulujen mukaan, kertoo kiinteistöpäällikkö Jari Laurila Kunta-Asunnot Oy:stä.

Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät asiat ovat Talokeskuksen ydintekemistä. Olemme jo pitkään tehneet Motivan mallin mukaisia vapaaehtoisia energiakatselmuksia taloyhtiöille ja toimitiloille.

-Energiakustannukset muodostavat kiinteistöissä merkittävän kuluerän ja siksi tarjoavat myös mahdollisuuden suuriin säästöihin. Energiatehokkuuteen kiinnitetään jo nyt paljon huomiota ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Monet Talokeskuksen asiakkaat ovatkin valinneet jatkuvan kulutusseurantapalvelun, jotta muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, kertoo Päivi Pääkkönen.

Talokeskus on työstämässä parasta aikaa suuren yrityksen energiakatselmuksia Kunta-Asuntojen lisäksi mm Raha-automaattiyhdistykselle, Avain Rakennuttaja konsernille, Posti Groupille, Sivakka Yhtymä Oy:lle sekä Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:lle. Lisäksi SOK:n kanssa on solmittu puitesopimus energiakatselmusten tuottamisesta S-ryhmän yrityksille.

Julkaistu: 2.9.2015 13:58

Takaisin

Hae sivuilta