Suurelle yritykselle tehtävä energiakatselmus tämän vuoden aikana

Tuhansille yrityksille tuli uuden energiatehokkuuslain myötä velvoite tehdä yrityksen energiakatselmus tämän vuoden aikana.

Mistä on kyse, Energia-yksikön päällikkö Päivi Pääkkönen?
Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Mikä on suuri yritys?
Suureksi yritykseksi katsotaan toimialasta riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.
Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen ja sen Suomessa tai ulkomailla omistamien kaikkien yritysten yhteenlasketut henkilömäärät, liikevaihdot ja taseet. Eli suuren yrityksen määrittelyyn vaikuttaa kaikki yrityksen omistus, vaikka osa olisi ulkomailla.

Mitä yrityksen energiakatselmusraportti sisältää?
Raporttiin tulee sisältyä koko yrityksen/konsernin energiankäytön analysointi: Kaikkien Suomessa olevien energian käyttöön ja energiatehokkuuteen liittyvien toimintojen energiankulutus ja kulutuksien jakautuminen.
Lisäksi raporttiin kuuluu otos kohdekatselmuksia, joiden määrä määräytyy rakennusten tai toimipaikkojen lukumäärän mukaan, käytännössä 5-10 % rakennuksista ja toimipaikoista.
Energiatehokkuutta parantavina toimina esitetään koko yrityksen tärkeimmät energiatehokkuuden kehittämiskohteet ja -alueet kohdekatselmusten pohjalta.
Energiakatselmuksen tulee myös sisältää suunnitelma seuraavaan 4 vuoden päästä tehtävään yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävistä kohdekatselmuksista ja niiden ajankohdista.

Mitkä ovat vaihtoehdot energiatehokkuuslain toteuttamiseen?

1. Toteutetaan direktiivin mukainen yrityksen energiakatselmus, sisältäen kohdekatselmukset.

2. Liitytään energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmään

  • VAETS, TETS-raportoinnissa (= energiatehokkuussopimusjärjestelmä) mukana nyt jo osa Talokeskuksen asiakkaista
  • ETJ+ - käyttöönotto tämän lisäksi vapauttaisi yrityksen energiakatselmusraportin laadinnasta

3. Yrityksellä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO 50001

4. Yrityksellä on sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14001 ja sertifioitu ETJ+

Kysy lisää energiatehokkuuslain velvoitteiden täyttämisestä yrityksessäsi:
Energia-yksikön päällikkö Päivi Pääkkönen, 050 517 0297,
Asiakkuuspäällikkö, energia-asiantuntija Matti Hellgrén, 050 533 7127,

Lue Talokeskuksen tarjoamista vaihtoehdoista suuren yrityksen energiakatselmuksen laatimiseksi.

Julkaistu: 24.6.2015 09:52

Takaisin

Hae sivuilta