Harri Oesch on nimitetty Talokeskus Yhtiöiden toimialajohtajaksi

Talokeskus Yhtiöt vahvistaa ja kehittää toimintansa asiakaslähtöisyyttä. Toimitilamarkkinat ovat meille alueena erittäin kiinnostava ja haluamme kehittää omaa tuote- ja palvelutarjontaamme tälle alalle. Panostamme edelleen vahvasti myös muihin asiakassegmentteihin, joiden johtamiseen jää tämän nimityksen myötä enemmän aikaa yrityksemme nykyiselle johdolle.

DI Harri Oesch (46) on nimitetty Talokeskus Yhtiöt Oy:n toimitilaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Oeschin nimitys astuu voimaan 1.8. alkaen ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

- Harri Oeschin osaamisella Talokeskus Yhtiöt saa arvokasta kokemusta ymmärtää paremmin toimitilapuolen tarpeita. Hänen tehtävänään on kehittää yhtiön tuote- ja palvelutarjontaa vastaamaan toimialan tulevaisuuden tarpeisiin, sanoo konsernin toimitusjohtaja Karri Virtanen.

Oesch on tehnyt monipuolisen uran kiinteistötoimialalla, viimeisimpänä tehtävänään Corbel Oy:n toimitusjohtajana.


Lisätietoja:
Talokeskus Yhtiöt Oy
toimitusjohtaja Karri Virtanen, 040 588 3508 tai
toimialajohtaja Harri Oesch, 050 390 1610 tai

Julkaistu: 13.8.2014 11:37

Takaisin

Hae sivuilta