Vuokra- ja vastikevalvonta

Vuokra- ja vastikevalvonta -moduuli "käynnistyy", kun uudelle vuokralaiselle tehdään vuokrasopimus tai kun osakkaan maksuvelvollisuus alkaa. Sopimukselle liitetään osapuolet, sekä kohde ja määritellään maksutiedot kuten vuokra/vastike, vesi- ja autopaikkamaksut (+ mahdolliset muut maksut).

Moduulin avulla voidaan muodostaa ja tulostaa vuokra-/vastikelaskut, kirjata tulleet suoritukset (viitesuoritukset, tiliotteet), muodostetaan tarpeen mukaan maksukehotukset, korkolaskut, erillislaskut - yksittäin tai massalaskutuksena. Laskuja on mahdollista muodostaa ja lähettää pdf-muodossa (tuloste), sähköpostilla, elaskuna (sähköinen lasku verkkopankkiin, myös suoramaksuna) sekä sähköisen tulostuspalvelun kautta (e-kirje/Ipost/Maventa).

Moduulista saadaan tulostettua esitäytettynä myös itse hoidettua oikeudellista perintää / haastamis-prosessia varten tarvittavat dokumentit esim. haastehakemus, täytäntöönpanohakemus ym. prosessissa tarvittavat asiakirjat. Prosessin tapahtumat voidaan myös tallentaa sopimuksen "tapahtumarekisteriin" (esim. haaste, päätös/tuomio jne.) ja näistä saadaan raportoitua tapahtumakohtaisesti massa-/sopimuskohtaisesti.

Mikäli perintätoimet on ulkoistettu perintätoimistolle, on reskontrasta sähköiset liittymät Lindorffin sekä Intrumin järjestelmiin.

Vuokravakuuksien hallintaan ja kuittaamiseen/palauttamiseen, samoin kuten liikasuoritusten palauttamiseen löytyy myös omat toimintonsa. Reskontrasta voidaan muodostaa maksatusaineisto, mikä välitetään maksuliikenneohjelmiston avulla pankkiin.

Reskontran kirjanpitosiirto -toiminto tukee toistakymmentä eri kirjanpitosovellutusta ja osaa muodostaa näiden tunnistaman kuukausittaisen tositeaineiston.

Kulutuslaskutuksessa voidaan hyödyntää useiden mittaritoimittajien lukema-aineistoja esim. Vesiverto.

Asiakkaan yhteydenotossa voidaan asiakaspalvelun työpöytähaun avulla hakea henkilön tiedot ja samassa näkymässä nähdään henkilöön liittyvät tiedot eri puolilta Tampuuria esim. sopimukset, hakemukset, tarjoukset, tehdyt vikailmoitukset, yhteydenotot, osapuoleen liittyvät huomiot jne. Toiminto on myös integroitavissa puhelinkeskusohjelmistoon, jolloin tiedot avautuvat automaattisesti puhelimen soidessa.

Hienoja ominaisuuksia:

  • Tampuurista saadaan perintä siirtymään sähköisesti perintätoimistoille
  • Raportit voidaan tulostaa halutuilla rajauksilla (esim. reskontranhoitajittain)
  • Automaattinen suoritusten kohdistaminen
  • Pysyvä viitenumero laskuissa

Hae sivuilta