Asuttaminen


Vaivatonta asukasvalintaa

Asuttamisen prosessi sisältää asuntojen markkinoinnin, hakemisen, asukasvalinnan, tarjoamisen, vuokrasopimuksen teon sekä vakuudenhallinnan. Asuttamisen prosessissa voidaan käyttää asiakkaan määrittelemiä omia dokumentteja (tarjouskirje, vakuuslasku, vuokrasopimus + muut mahdolliset liitteet /ohjeet). Asukasvalinnasta on suora yhteys vuokra- ja vastikereskontraan. Lisäksi hakijan maksuhäiriömerkintöjen selvittäminen Suomen Asiakastieto Oy:sta onnistuu "nappia painamalla".

Asuntojen markkinoinnissa Tampuurista valitut tiedot kuten markkinointitekstit, kohteen tiedot ja kuvat viedään nettisivuille kohteen markkinointia varten. Tampuurista on yhteydet internetin asuntomarkkinapaikkoihin (mm. Oikotie, Etuovi, Vuokraovi) ja tiedot voidaan julkaista myös yrityksen omilla sivuilla.

Tampuuriin voidaan tallentaa erilaisia hakemustyyppejä (esim. vuokra-, asumisoikeus-, vanhus-, solu-hakemus). Hakemustoiminto kohdistaa hakijat suoraan oikeanlaiseen, vapaana olevaan huoneistoon. Asukasvalintaa voidaan automaattisoida käyttämällä hakemuksen pisteytystä hyväksi. Hakemuksille on määritettävissä vanhenemisaika, mutta vanhentuneet hakemukset eivät poistu järjestelmästä ja ne saadaan haluttaessa tarkasteluun kuten voimassaolevatkin.

Hakemusten perusteella kohdetta voidaan tarjota joko yhdelle hakijalle tai tehdä massatarjous. Hakemuksista kertyy tarjoushistoriaa ja tarjousviestintää voidaan tehdä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Mikäli tarjous hyväksytään ja se johtaa sopimuksen tekoon, osaa järjestelmä täyttää kohteen ja osapuolien tiedot älykkäälle sopimus-tulostelomakkeelle ja käyttäjä voi tulostaa myös vakuuslaskun. Kun sopimus on tallennettu, muodostaa vuokra-/vastikereskontra automaattisesti tavoitteet koko vuokran-/vastikkeen määräytymiskaudelle (huomioiden vajaat kaudet).

Tampuurin asuttaminen on automaattinen prosessi, jossa kaikki toiminnot hoituvat yhdellä ohjelmistolla. Reskontra päivittyy sopimustilanteen mukaan, sekä irtisanomisen yhteydessä haluttaessa muodostuu muutto/asuntotarkastus automaattisesti.

Huoneisto "nousee" irtisanomisen yhteydessä haluttaessa omille nettisivuille vapaisiin kohteisiin, markkinapaikoille (esim. vuokraovi), sekä asukasvalinnan omalle vapaat/vapautuvat -listalle.

Vapaat-vapautuvat toiminnossa nähdään kaikki vapaat/vapautuvat huoneistot, niiden tärkeimmät tiedot mm. huoneiston tietoja ja voimassa olevat / tulevat maksut. Lisäksi nähdään mahdollinen voimassa oleva tarjous, sen voimassaoloaika, irtisanotun sopimuksen tiedot, sekä muuttotarkastuksen tiedot.

Ohjelmistomoduulit

Sopimushallinta
Tietovarasto
Profiiliraportointi
Kohteiden pisteytys
Isännöinnin laadunseuranta (kk-raportti)
Muuttojen hallinta

Hae sivuilta