Tietomallintaminen suunnittelun välineenä

Tilaajat, rakennuttajat, urakoitsijat ja suunnittelijat ovat sopeuttaneet toimintatapojaan ja hyödyntäneet uutta teknologiaa, tietomalleja, kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi markkinoilla. Tietomallit ovat muuttamassa rakennusalaa. Niiden avulla tavoitellaan suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja hanke- ja elinkaariprosessien parantumista osittain muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Tietomallit mahdollistavat uusia asioita, jotka eivät ennen tekniikan kehitystä olleet mahdollisia. Niillä on neljä isoa hyödyntämismahdollisuuskokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Rahoitusmaailman muuttuessa tietomallien avulla voidaan vertailla investointipäätöksiä vertailemalla ratkaisujen kustannuksia, laajuutta sekä teknistä ja yleistä toimivuutta. Energia- ja ympäristötehokkuuden uusien vaatimusten muuttuessa energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysien avulla voidaan vertailla ratkaisuja suunnittelua ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten. Kiinteistökannan ikääntyessä teknisiä tietoja voidaan hyödyntää käytön ja ylläpidon aikaisessa toiminnassa. LEAN-ajattelun tuottavuuden parantamista voidaan tietomallien avulla tehostaa suunnitteluprosessin tehostamisella, rakennettavuuden analysoimisella, laadunvarmistuksella, tiedonsiirron parantamisella sekä suunnitelmien havainnollistamisella.

Tietomallit - BIM - väistämättä uudistavat rakennusalaa ja tietomallien hyödyntäminen avaa uusia liiketoimintamalleja muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kehittää nykyisiä tapoja toimia. Haasteena mahdolliselle käyttöönotolle ovat täysin uudet prosessit, sopimustekniikat, tarjoukset ja arvoperusteinen suunnittelu. Talokeskus seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvaa muutosta ja on osa sitä.

Hae sivuilta