Banneri 08.jpg

Hankesuunnitelma kartoittaa vaihtoehdot kiinteistön korjaushankkeelle

Hankesuunnitelma on yksityiskohtainen selvitys korjaustyön tarvittavasta laajuudesta, laadusta ja käytössä olevista menetelmistä.

Talokeskus tarjoaa hankesuunnittelua kaikkien korjaushankkeiden toteuttamiseen. Talokeskuksella on arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-asiantuntemusta kattamaan suunnittelun kaikki osa-alueet.

Hankesuunnitelma on tärkein työvaihe

Hankesuunnittelu on hankkeen toteuttamisen ensimmäinen ja tärkein työvaihe. Korjaustarve tulee usein ilmi vasta kuntoarvion tai kuntotutkimuksen kautta. Hyvin hoidetuissa kiinteistöissä hankkeisiin varaudutaan jo kunnossapitotarveselvityksissä tai PTS-suunnitelmissa. Hankkeeseen ryhtyminen tulee esittää yhtiökokouksen päätettäväksi. Päätöksestä käynnistyy hankesuunnittelu.

Hankesuunnitelman tarkoitus on selvittää korjaustyön sisältö ja laajuus sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat.

Hankesuunnittelussa määritetään paitsi tilaajan tarpeet, myös toteutukselle mahdollisesti asetettavat kustannus- ja aikatauluraamit sekä laatu- ja palvelutasovaatimukset. Hankesuunnittelu on itsessään jo hankkeen esisuunnittelua. Tässä vaiheessa tehdään toteuttamisen kannalta tärkeimmät ja usein myös kalleimmat ratkaisut. Siksi hankesuunnittelusta ei pidä tinkiä.

Hankesuunnitelma selvittää valittavat ratkaisut

Hankesuunnitelmassa voidaan ja usein myös esitetään vaihtoehtoiset ratkaisut ja toteutustavat. Vaihtoehtoja tulisi harkita kiinteistön ja sen käyttäjien tavoitteita ja laadittua PTS-suunnitelmaa vastaan. Onko tavoitteena minimoida investointikustannukset vai pitkän aikavälin energiakustannukset ja halutaanko toimenpitein vaikuttaa energiatehokkuuteen, viihtyvyyteen, turvallisuuteen, ja terveellisyyteen tms.

Hankesuunnittelu tulee toteuttaa prosessina, jonka eri vaiheissa selvitetään ja kootaan tarvittavat lähtötiedot, määritetään hankkeen sisältö ja laajuus sekä kartoitetaan ja tarvittaessa päätetään valittavat vaihtoehdot ja toteustustavat. Toisaalta hankesuunnittelun tuloksena voidaan päätyä valmistelemaan useampia vaihtoehtoja ja jättää päätöksenteko vasta toteutuksen kilpailuttamiseen.

Hyvä hankesuunnitelma tarjoaa valmiiksi eväät arkkitehti-, rakenne- tai LVI-suunnittelun ohjaukseen ja teettämiseen ja urakoiden kilpailuttamiseen. Näin tilaajan tärkeiksi määrittämät tekijät voidaan ottaa suoraan kilpailuttamisen valintakriteereiksi. Lopullinen valinta on helpompi tehdä, kun hinta- ja laatu- ja palvelutasovaatimukset ovat lopullisesti tiedossa.

Kysymykset joihin hankesuunnitelma antaa vastauksia

Uusitaanko viemäriputket vai voidaanko ne pinnoittaa? Millainen on tarkoituksenmukaisin julkisivun korjausmenetelmä? Olisiko samalla järkevää lisätä lämmöneristystä? Onko ikkunat syytä vaihtaa uusiin vai riittäisikö kunnostus? Kannattaisiko sähkö- ja telejärjestelmät uusia putkiremontin yhteydessä?

Päätöksenteko onnistuu, kun pöydällä on punnittuja vaihtoehtoja. Siksi hankesuunnitelmaan kannattaa varata aikaa. Perusteellinen suunnittelu tuo esille eri vaihtoehtoja, jotka vaikuttavat mm. kustannuksiin ja aikatauluun. Harvoin asiat tehdään väärin, mutta liian usein ne suunnitellaan huonosti. Hankesuunnittelulla nämä karikot vältetään.

Hankesuunnitelman lisäksi kokonaispalvelu Talokeskukselta

Tarjoamme hankesuunnittelun lisäksi korjausrakentamisen suunnittelun ja rakennuttamispalvelut.

Tarvittaessa toimimme pääsuunnittelijana tai otamme vastuullemme suunnitelmien kilpailuttamisen ja suunnittelun ohjauksen. Uusimpana palveluna otamme nyt myös hoidettavaksemme hankeviestinnän, joka takaa onnistuneet hankkeet.

Osakaskyselyt

Osakaskyselyn tarkoituksena on kerätä osakkailta tietoja ja kokemuksia kiinteistön kunnosta LVIS-hankesuunnittelua varten sekä kartoittaa mahdollisia toiveita. Kyselyt toteutetaan Webropol-kyselytyökalulla, jonka avulla vastaaminen verkossa on helppoa. Oman taloyhtiösi kyselyyn pääset vastaamaan Osakaskysely-sivun kautta.

Hae sivuilta