Banneri-16.jpg

Putkiremontti korjausrakentamisen erikoisosaajalta

Onnistunut putkiremontti eli linjasaneeraus edellyttää suunnitelmallista ja hallittua toimintaa, joten on tärkeää valita kumppaniksi kokenut asiantuntija.

Talokeskus on ollut mukana sadoissa linjasaneerausprojekteissa. Tuomme kokemuksen sekä alan uusimman osaamisen projekteihin.

Putkiremontti on ammattilaisten yhteistyötä

Putkiremontti vaatii suunnittelijalta eri rakennustapojen ja -menetelmien kattavaa tuntemusta, laajaa ymmärrystä eri aikoina asennetuista järjestelmistä ja niiden uusimistarpeista sekä visiota järjestelmistä, joihin tulisi varautua tai jotka olisi kustannustehokasta rakentaa linjasaneerauksen yhteydessä.

Talokeskus on apuna remontin jokaisessa vaiheessa. Pitkä kokemus on hyödyksi urakoitsijan valinnassa ja referenssien arvioinnissa. On syytä huomata, että halvin tarjous ei aina ole edullisin. Asiantuntijoiden pätevyys on putkiremontin onnistumisessa yhtä tärkeää kuin urakkahinta.

Neuvotteluissa lyödään lukkoon urakan toteutuksen pelisäännöt ja sovitaan valtuudet lisä- ja muutostöiden osalta. Olemme tässäkin vaiheessa vahvasti mukana varmistamassa tilaajan edut.

Milloin putkiremonttia tarvitaan

Putkiremontti on kiinteistön kunnossapitoon kuuluva korjaustoimenpide. Remontti on ajankohtainen, kun putket ovat 40-60 vuotta vanhoja. Päätös putkiremontista kannattaa tehdä ajoissa. Putkiston kuntotutkimus antaa tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Jos putkia ei korjata, voi niiden rikkoutuminen vähitellen maksaa kiinteistölle enemmän kuin normaali linjasaneeraus.

Putkiremontin ajankohtaan vaikuttaa putkien tekninen kunto, mutta myös muut kiinteistön korjaustarpeet. Kiinteistön korjaustarpeet selviävät kunnossapitotarveselvityksestä. Selvityksen aikajänne on yleensä vähintään 5 vuotta. Se kertoo milloin ja miten on ajateltu toteuttaa kiinteistön korjaukset.

Putkiremontin hinta

Putkiremontti on aina taloyhtiökohtainen, koska sen yhteydessä voidaan toteuttaa useita muita korjaustoimenpiteitä. Sisällöltään erilaisten hankkeiden kustannusten vertaaminen on vaikeaa. Neliöhintaan vaikuttaa myös huomattavasti asuinhuoneistojen keskipinta-ala: hinta on sitä korkeampi, mitä pienempi keskipinta-ala.

Esimerkkejä linjasaneerauksen kustannuksista:

Putkien uusiminen: Hinta-arvio 600-900 euroa/m²

  • Viemärit uusitaan
  • Käyttövesiputket uusitaan pinnalla/koteloissa
  • Märkätilat uusitaan
  • Sähköt uusitaan

Putkien kunnostus: Hinta-arvio 200-400 euroa/m²

  • Viemärit kunnostetaan sisäpuolelta (100-200 euroa/m²)
  • Käyttövesiputket uusitaan pinnalla/koteloissa (100-200 euroa/m²)

(/huoneisto-m², sis alv. 24%, hintataso Suur-Helsingin alueella 2013).

Putkiremontin kesto

Esiselvitysvaihe: 1-3 vuotta
Hankesuunnittelu: 4-10 kk
Suunnittelu: 5-12 kk
Remonttitöiden valmistelu: 2-4 kk
Remonttitöiden toteutus: 6-18 kk

Putkiremontin eteneminen

Linjasaneeraus voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen. Selvitys- ja suunnitteluvaiheet määrittävät kuinka hyvin toteutusvaihe onnistuu. Hyvällä suunnittelulla voidaan säästä huomattavia summia rahaa toteutusvaiheessa. Talokeskuksella on laaja kokemus putkiremonttien selvitys- ja suunnittelutöistä.

Esiselvitysvaihe

Selvitysvaiheessa tehdään tarpeellisia selvityksiä suunnittelutyön pohjaksi. Kiinteistön kunto selvitetään kuntoarviolla. Usein linjasaneerausta edeltää myös kuntoarvion pohjalta tehtävät kuntotutkimukset ja märkätilojen kartoitus . Näiden selvitysten perusteella kiinteistön omistaja (hallitus/isännöitsijä) käynnistävät talotekniikan hankesuunnittelun.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheeseen sisältyy hankesuunnittelu ja yksityiskohtaisempi suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa valitaan siis korjausmenetelmä, tehdään tarkat kustannusarviot sekä laaditaan tekniset suunnitelmat ja huonetilojen suunnitelmat.

Ammattitaidolla ja huolella tehdyt suunnitelmat mahdollistavat hyvän ja suunnitellun lopputuloksen. Talokeskuksella on vuosikymmenten kokemus putkiremonttien suunnittelusta.

Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa valitut urakoitsijat toteuttavat korjaustyöt laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Putkiremontti tarvitsee ulkopuolisia asiantuntijoita ja toteuttajia

Talokeskuksella on vuosikymmenten kokemus putkiremonttien asiantuntijarooleista. Alla on mainittuna korjaushankkeessa tarvittavia asiantuntijoita ja toteuttajia.

Projektinjohtaja - Korjaushankkeen läpivienti tarvitsee pätevän projektijohtajan. Projektijohtaja voi olla esimerkiksi rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija tai isännöintiyrityksen tekninen asiantuntija.

Kuntotutkija - Kuntotutkijat ovat asiantuntijoita, jotka suorittavat tarvittavat tutkimukset ja arvioivat putkien kunnon ja remonttitarpeen. Talokeskukselta saat kiinteistön kuntoarviot ja kuntotutkimukset.

Hankesuunnittelija - Hankesuunnittelijana toimii esimerkiksi LVI-alan suunnittelija tai rakennuttajakonsultti. Hän laatii yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hankesuunnitelman.

Pääsuunnittelija - Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Hän myös huolehtii, että eri suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden.

Suunnittelijat - Putkiremontti tarvitsee osaavia suunnittelijoita: LVI-suunnitelijaa, sähkösuunnittelijaa, arkkitehtia ja rakennesuunnittelijaa.

LVI-, sähkö- ja rakennustöiden valvojat - Valvoja varmistaa työmaakäyntien avulla, että työt tehdään suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti.

Työturvallisuuskoordinaattori - Remontille pitää nimetä jo suunnitteluvaiheessa työturvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii taloyhtiön kannalta siitä, että turvallisuusasiat on kunnossa. Työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä voi hoitaa esimerkiksi projektinjohtaja tai valvoja, jolla on pätevyys.

Pääurakoitsija - Pääurakoitsija toteuttaa linjasaneerauksen taloyhtiön kanssa tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti.

Aliurakoitsija - Aliurakoitsijat toimivat pääurakoitsijan toimeksiannosta ja vastaavat työstään suoraan pääurakoitsijalle.

Hae sivuilta