Banneri-12.jpg

Julkisivujen kuntotutkimus

Betonirakenteiden kuntotutkimus kannattaa tehdä ulkovaipan osalta n. 30 vuotta vanhassa kiinteistössä. Tämän ikäisessä kiinteistössä alkaa jo olla näkyviäkin vaurioita ulkovaipparakenteessa.

Julkisivujen kuntotutkimuksen suorittamisen tärkein tavoite on saada luotettava kuva rakenteiden kunnosta. Kuntotutkimusta tilattaessa kannattaa kiinnittää huomiota kuntotutkimuksen suorittajan pätevyyteen ja referensseihin vastaavista töistä.

Talokeskuksen kuntotutkija on myös perehtynyt korjaussuunnitteluun, jolloin tutkimuksen suorituksessa on jo suunnitteluun pohjautuva näkökulma.

Teemme kuntotutkimuksia betonijulkisivuihin, parvekkeisiin, rapattuihin julkisivuihin, ikkunoihin ja vesikattoihin. Betonirakenteiden kuntotutkimus laaditaan Suomen Betoniyhdistyksen ohjeiden mukaisesti.

Kuntotutkimuksen menetelmät

Kuntotutkimuksiin voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Piirustuksiin ym. asiakirjoihin tutustuminen
  • Kohteen aistinvarainen tutkiminen
  • Ainetta rikkovien menetelmien käyttö
  • Paikalla tehtävät mittaukset ja koestukset
  • Rakenteiden kuvaukset ja tähystykset
  • Näytepalojen ja näytteiden otto ja niiden laboratoriotutkimukset

Kuntotutkimuksiin liittyy usein tärkeitä avustavia tai valmistelevia toimenpiteitä. Julkisivujen tutkiminen eri korkeuksilta edellyttää yleensä nostokorilaitteiston käyttöä usealla julkisivulla.

Kuntotutkimusraportin sisältö

Kuntotutkimusraportti sisältää kiinteistön perustietojen, alustuksen ja syventävän tekstiosuuden lisäksi aina myös toimenpide-esityksen ja esitettyjen korjaustöiden kustannusarvion. Siihen sisältyy valokuvia ongelmakohdista ja yleiskuvia joiltain osa-alueilta sekä röntgenkuvia kuvatuista ja analysoiduista osuuksista. Kuntotutkimusraportissa on lisäksi myös PTS-taulukoita sekä mittaus- ja kuvauspöytäkirjoja.

Hae sivuilta