Niittykummun metrokeskus.jpg

Niittykummun metrokeskustyömaalla turvallisuusasiat kunnossa

Espoon Niittykummussa on käynnissä kolme suurta rakennushanketta vieri vieressä ja osin limittäin. Länsimetron asematyömaan yhteydessä on kaksi SRV:n kohdetta: kahden asuintornitalon työmaa sekä kauppakeskus ja pysäköintilaitos.
OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto hankki kauppakeskus- ja pysäköintilaitoskohteen vuoden 2015 keväällä, kun työt olivat juuri käynnistyneet. Samassa yhteydessä OP valitsi Talokeskuksen edunvalvojakseen työmaalle. KVR-hankkeessa myös suunnitteluvastuu on SRV:llä.

"Talokeskuksen tehtävänä on olla kokonaisvastuullisesti hankkeeseen ryhtyvän edustaja työmaalla. Siinä on onnistuttu oikein hyvin, kun ennakko-odotustenkin perusteella työmaa on ollut keskimääräistä hankalampi. Talon kuivana pitämisessä on erityistä vahdittavaa, ja aikataulu on ollut kaikkein suurin haaste", kuvailee rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa OP Kiinteistösijoitus Oy:stä.
Metron aloituksen venyminen on tuonut hieman helpotusta aikataulupaineisiin. Metron sisäänkäynti on keskellä kauppakeskustyömaata, joten erityisjärjestelyjä ihmisten ohjaamiseksi työmaan halki metrolle on voitu lykätä.

Paljon yhteensovittamista

Työmaalla ilmeni yllätyksiä jo hankkeen alkuvaiheessa, kun perustamisolosuhteet osoittautuivat haastaviksi. Loma-aikana vaaditut suuret muutokset uhkasivat kaataa aikataulun, mutta lopulta viivettä aiheutui vain pari viikkoa.
"Kallion rikkonaisuudesta johtuen suunnitelmiin jouduttiin tekemään isoja muutoksia perustamisvaiheessa. Kohde on poikkeuksellisen vaativa, kun tehdään korkean rakennuksen paikallavalua. Kaikki kantavien rakenteiden valut piti tarkistaa suunnittelijan toimesta. Suunnittelija on velvoitettu olemaan jokaisessa tarkastuksessa mukana", kertoo Talokeskuksen projektipäällikkö ja valvoja Marko Siitari.
"On ollut poikkeuksellisen paljon yhteensovittamista muiden urakoiden kanssa, kun samojen rakenteiden päälle on rakennettu niin metroasemaa kuin kauppakeskusta. Samaan aikaan Espoon kaupunki rakennuttaa ympäröiviä katuja ja väyliä", SRV:n vastaava mestari Mikko Muikkula kertoo.
Lukuisten yhteensovittamishaasteiden lisäksi kolme suurta työmaata liikenteen solmukohdassa edellyttävät erityistä huomiota työturvallisuuteen. Molemmilla SRV:n työmailla onkin yhteinen työturvallisuuskoordinaattori, joka toimii aluekoordinaattorina yhteistyöpalavereissa. Tehtävään valittu Jari Kiema Polartek Oy:stä kuvailee, ettei työtä ole helpottanut hankkeiden lukuisat eri osapuolet erilaisine intresseineen.

Elementtinostot ja logistiikka haasteina

"Kaikille työmaille laadittiin yhteiset toimintaohjeet siitä, miten vastataan omalla alueella työskentelystä työturvallisuuden osalta ja toisaalta, miten toimitaan kun mennään naapurin alueelle", Kiema kertoo.
Riskitilanteita ovat esimerkiksi 12- ja 24-kerroksisten asuintornien elementtien nostot. Parhaimmillaan työmailla on ollut yhtä aikaa kahdeksan elementtien nostolaitetta yhtäaikaisesti.
"Kun elementtiä nostetaan A-asuintorniin, huomioidaan kauppakeskusurakan turva-aluemääritelmät, ja läsnä on kauppakeskustyömaalta henkilö valvomassa noston yhteydessä", Jari Kiema sanoo.
Myös logistiikka on tuonut omat haasteensa, kun elementtirekat ovat talvikelissä jonottaneet työmaalle Niittykummun kapeilla kaduilla. Työmaiden läheisyydessä on toimiva päiväkoti, joten alueelle jouduttiin tuomaan useita pysähtymiskieltomerkkejä sekä nopeusnäyttötaulu liikenteen hillitsemiseksi.
"Kauppakeskustyömaalle on tullut elementtitoimituksia yli 400 rekallista ja saman verran betoniautoja, ja siihen päälle vielä muiden työmaiden liikenne", kuvailee mittaluokkaa SRV:n projektipäällikkö Kimmo Hyry.
Työmaan naapurissa 12 metrin päässä lähimmästä seinästä sijaitsee sähkökeskus, joka jakaa sähkön Espoon alueelle. Tästä muuntamosta tehtiin työmaan alkaessa erillinen riskianalyysi, jonka seurauksena nostot kiellettiin viereiseltä katualueelta.
Kauppakeskus avaa ovensa alkukesästä 2017. Asuintorneista matalampi valmistuu keväällä 2017 ja seuraavana syksynä korkeampi 26-kerroksinen torni, joka on valmistuessaan Espoon korkein asuinrakennus.

Kuva: Pekka Rousi

Hae sivuilta