katajanokan_kasino.jpg

Katajanokan Kasino nousee uuteen kukoistukseen

Katajanokan Kasinon jäänmurtajia vasten piirtyvä siluetti on tuttu monelle helsinkiläiselle ja kaupungissa vierailevalle. Nyt arvokiinteistö halutaan saattaa niin ulko- kuin sisäpuolelta arvoiseensa kuntoon. Hankesuunnittelussa keskeistä on tilaajan tarpeiden ymmärtäminen ja käyttäjän liiketoiminnan huomioiminen.

Katajanokan kasinolle toteutettiin Talokeskuksen toimesta laaja ulkovaippaa ja talotekniikkaa koskeva hankesuunnittelu. Kasinon omistaa Upseeriliitto ja siinä on vuodesta 1999 pitänyt ravintolaliiketoimintaa Royal-Ravintolat.

"Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja perinteikäs rakennus, jonka kuntoa omistaja haluaa ylläpitää systemaattisesti ja vaalia sen perintöä aktiivisessa käytössä. Kohteessa jo pitkään toimineelle ravintoloitsijalle halutaan mahdollistaa hyvät liiketoiminnan edellytykset ja sitä kautta mahdollisimman monelle ihmiselle tilaisuus tutustua rakennukseen", kuvailee kohteen isännöitsijä, Isännöintiverkko Oy:n toimitusjohtaja Iiro Mähönen.

Upseeriliitto haluaa Mähösen mukaan säilyttää rakennuksen henkeä ja vaalia upseeriperinteitä, mikä näkyy jo kabinettien nimissä kuten Kenraalisali, Marski, Korsu ja Bunkkerikabinetti.

"Hankesuunnittelun perusteella on laadittu karkea aikataulu tuleville korjaustöille. Aikataulutuksessa on huomioitu ravintolan toiminta ja jo tehdyt juhlavaraukset. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuuksien jälkeen, vuoden 2018 alusta rakennus suljetaan ja huputetaan puoleksi vuodeksi", Mähönen kertoo.

Julkisivu ja talotekniikka kuntoon

Kattava korjaus tulee pitämään sisällään julkisivun täydellisen remontin, joka tarkoittaa todennäköisesti koko nykyisen rappauksen pudottamista alas. Ikkunat ja ovet on uusittu joitain vuosia sitten, joten niille ei tällä erää tehdä mitään. Talotekniikan osalta korjattavia ovat vesi- ja viemäriputkistot, ilmanvaihto ja osin lämmitysverkosto.

"Talotekniikan hankesuunnittelussa on selvitetty ilmanvaihdon, vesi- ja viemärilaitteiston, rakennusautomaation ja lämpöjohtojen nykytilanne teknisen ja toiminnallisen kunnon osalta. Näiden selvitysten pohjalta pystyimme tekemään ehdotuksia korjaustarpeesta", sanoo LVI-hankesuunnittelun projektipäällikkö Janne Kivelä Talokeskukselta.

Ulkovaippakorjauksen hankesuunnittelun projektipäällikkönä toiminut Talokeskuksen arkkitehti Jyri Järvelä puolestaan kertoo, että isoja huomioitavia asioita ovat olleet mm. esteettömyys sekä jätehuollon järjestäminen. Myös julkisivuvalaistukseen sekä pihan ja pääaulan valaistukseen tullaan korjauksessa kiinnittämään huomiota - pääaulan arvokkuutta halutaan parantaa valaistuksella ja koko rakennusta nostaa esiin julkisivuvalaistuksella. Julkisivuväritystä täsmennetään ja palautetaan tietyn vuosikymmenen tasolle.

Hankesuunnitelma ohjaa hyvää suunnittelua

"Hankesuunnitelma ohjaa hyvää arkkitehti- ja taloteknistä suunnittelua, koska se määrittelee sen mitä tilaaja tarvitsee. Näin ei harhauduta suunnittelemaan turhaa, väärää tai kallista", Järvelä huomauttaa.

Tavoite on, että loppukesällä tai alkusyksyllä 2018 ravintola on taas avoinna.

Mähönen kiittää omistajaa ja vuokralaista erittäin hyvästä yhteistyöstä ison korjaushankkeen edellä. Myös Talokeskus saa kiitosta hankesuunnittelukokonaisuuden hallitsemisesta hajanaisista lähtötiedoista huolimatta.

"Talokeskuksen asiantuntijat ovat toimineet hyvin ja joustavasti huomioiden ravintolan toiminnan. Kohteessa on täytynyt tehdä lisäselvityksiä ja -kartoituksia, ja ne on jouduttu tekemään ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella. Tässä hyödynnettiin mm. joulun ja loppiaisen välistä aikaa, jolloin ravintola oli suljettuna", Mähönen sanoo.

"Kun hankesuunnittelussa kävi ilmi lisäselvitysten ja -kartoitusten tarve, saimme Talokeskuksen suunnittelijoilta selkeät esitykset, joiden pohjalta hankeryhmä pystyi ripeästi tekemään tekemään päätöksiä etenemisestä", Mähönen kertoo.

Hanke etenee seuraavaksi toteutussuunnitteluun, jonka Talokeskus myös toteuttaa.

"Perusteellisesti tehdyn hankesuunnittelun pohjalta on helppo käynnistää toteutussuunnittelu", toteaa ulkovaippakorjauksen pääsuunnittelijana toimiva Jyri Järvelä.

kasino5.jpgkasino3.jpg

Hae sivuilta