kaivosvouti pääkuva.jpg

Suojelukohteen palkittu julkisivusaneeraus

As Oy Kaivosvouti on palkittu julkisivusaneerauskohde, jonka arkkitehti- ja rakennesuunnittelu toteutettiin Talokeskuksella.

"Kohde sijaitsee Vantaan Kaivokselassa ja on suojeltu modernina rakennuskulttuurikohteena osana alueen rakennuskokonaisuutta. Siihen suunniteltiin ja toteutettiin julkisivujen korjaus, joka on nyt arvioitu onnistuneeksi. Kohde toteutettiin vuosina 2013-2014", kertoo hankkeen arkkitehti ja pääsuunnittelija Jonna Haikonen.

Arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelemat kaksi asuinrakennusta ovat valmistuneet 1960-luvun alkupuolella. Kadunpuoleinen rakennus on betonirunkoinen, levyverhottu 3-kerroksinen lamellitalo, tontin takaosassa sijaitseva rakennus on betonielementtirakenteinen. Korjauskokonaisuuden tavoitteena oli rakenteiden teknisiä arvoja kohentava ja samalla aikaa kestävä ja ulkonäöltään arvokas toteutustapa, jossa mm. väritys noudattelee alkuperäisiä linjoja ja käytetyt materiaalit ovat kestäviä ja alkuperäisen hengen mukaisia.

Suunnittelun lähtökohtana oli pyrkimys noudattaa alkuperäistä detaljiikkaa siten, että korjaus ei juuri muuta rakennusten ulkonäköä ja että alueen rakennusten yhteneväisyys ja arkkitehtuurin ominaispiirteet säilyvät. Samalla parannettiin kuitenkin oleellisesti rakennusten energiatehokkuutta ja ääniteknisiä arvoja, joilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen.

As Oy Kaivosvoudin julkisivukorjaus palkittiin kunniamaininnalla Kehäkukka - Vantaan arkkitehtuuripalkinnon jaossa 1.3.2017. Palkinto myönnetään tunnustuksena hankkeelle, tapahtumalle, henkilölle tai yhteisölle, joka esimerkillisellä tavalla on edistänyt tai tuonut näkyväksi kaupungin arkkitehtuuri-, viheralue- ja liikennepoliittisten ohjelmien toteutumista.

Hae sivuilta