Energianhallintapalvelut kiinteistöille

Energian- ja vedenkulutus aiheuttavat kiinteistössä lähes puolet ylläpitokustannuksista. Energianhallinta onkin tärkein kiinteistönpidon panostuskohteista nyt ja tulevaisuudessa.

Energianhallinnalla säästöjä ja asumismukavuutta

Hyvien asumis- ja työskentelyolosuhteiden ylläpitäminen on tärkein asia kiinteistössä, mutta esimerkiksi energiankulutukseen on kiinnitettävä yhä tarkempaa huomiota. Talokeskuksen energianhallintapalveluilla voit saavuttaa merkittäviä parannuksia ja taloudellisia säästöjä, tinkimättä käyttömukavuudesta.

Kulutuksen seuranta

Hallitun lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen ylläpitäminen on mahdollista vain säännöllisen seurannan avulla. Taloteknisten järjestelmien toiminnan ja kulutuksen seuranta sekä energianhankinnan optimointi ovat palveluitamme, joilla saavutat tavoitteesi.

Energianhallinnan palvelut

Talokeskuksen energianhallinnan palveluita ovat energiakatselmukset, energiatodistus, kulutusseuranta, energiamanageeraus, tekninen manageeraus, tekninen tarkastuspalvelu ja lämpökuvaus.

Energianhallintapalvelut soveltuvat asuin-, toimitila- ja palvelukiinteistöille. Palveluidemme piirissä on tuhansia kiinteistöjä ympäri Suomea.